Ekovýchova DAPHNE v materských školách

Okrem OLO Centra, ktoré je určené predovšetkým pre bratislavské základné školy, NATUR-PACK pokračuje v úspešne bežiacom ekovýchovnom programe aj na materských školách. Tam tieto programy už od roku 2011 zastrešuje Inštitút DAPHNE. Výsledky tejto aktivity jednoznačne potvrdzujú, že viesť deti k zodpovednému nakladaniu s odpadmi už od predškolského veku má zásadný význam. Viac sa o programoch Inštitútu dozviete na www.daphne.sk.

Reportáž zo zážitkovej ekovýchovy DAPHNE si môžete pozrieť na našom kanáli NATUR-PACK verejnosti, alebo aj priamo tu: