Filmový festival Ekotopfilm – Envirofilm

NATUR-PACK je už od roku 2015 generálnym partnerom medzinárodného filmového festivalu Ekotopfilm Envirofilm. Vo vybraných krajských a okresných mestách vystupuje s vlastným zážitkovým programom pre deti ZŠ a SŠ. Okrem toho vystupuje aj na večerných diskusiách pre verejnosť. Vzdelávanie s NATUR-PACKom absolvujú každoročne tisícky detí. Z hľadiska svojho dosahu na verejnosť možno tento festival považovať za najväčšie environmentálne podujatie svojho druhu v histórii Slovenska. Viac o filmovom festivale a mestách, kde sa uskutočnil, nájdete na stránke www.ekotopfilm.sk.

V roku 2018 zážitkovú ekovýchovu NATUR-PACK absolvovalo 11 745 žiakov základných škôl.