OLO Centrum – centrum pre ekovýchovu a exkurzie do spaľovne OLO

Od 23. 9. 2016 je v Bratislave (priamo v budove spaľovne OLO) otvorené tzv. OLO Centrum. V ňom žiaci základných a stredných škôl absolvujú zážitkovú ekovýchovu a následne atraktívnu exkurziu do spaľovne OLO. Vzdelávacie centrum otvorila pre školy a verejnosť zberová spoločnosť OLO v spolupráci s NATUR-PACKom, ktorý do týchto priestorov presunul ekovýchovné programy partnerskej organizácie DAPHNE. OLO Centrum je úspešne sa rozbiehajúcim projektom a školy oň od počiatku prejavujú veľký záujem. Prihlasovanie na exkurzie je možné cez portál zberovej spoločnosti OLO (https://www.olo.sk/exkurzie-v-olo/).

Reportáž zo zážitkovej ekovýchovy z bratislavského OLO Centra si môžete pozrieť na našom kanáli NATUR-PACK verejnosti, alebo aj priamo tu: