Projekt Čierna labuť a rádio FM

Projekt Čierna labuť a rádio FM

V auguste 2017 sme sa stali partnerom názorového portálu Čierna labuť (www.ciernalabut.sk), v rámci ktorého pripravujeme na štvrťročnej báze zaujímavé reportáže a vstupy v rádiu FM a témy súvisiace s predchádzaním vzniku odpadov, ich triedením a recykláciou. V roku 2017 sme spoločne pripravili 3 reportáže (Kam putujú naše smeti, Analýza odpadu v Pezinku, Ako neurobiť z Vianoc sviatky odpadu). Reportáže majú vysokú sledovanosť a mimoriadnu odozvu aj na sociálnych sieťach.