Projekt Inšpiromat

V roku 2017 pre nás priatelia z organizácie ŽIVICA vytvorili metodicko-didaktickú pomôcku, tzv. Inšpiromat na tému ODPADY. Ide o osvedčený spôsob podpory práce pedagógov, ktorý organizácia ŽIVICA využíva pri práci s pegagógmi v rámci programu Zelená škola. Inšpiromat na tému ODPADY je prvým z piatich Inšipiromatov, ktorý bude sprístupnený všetkým školám v našich partnerských samosprávach. Inšpiromat pozostáva z troch častí: teória a praktické nápady, príklady dobrej praxe a environmentálne výučbové programy.