Výučbový softvér "NeODPADni z ODPADOV"

V roku 2012 vytvoril NATUR-PACK v spolupráci s organizáciou ŽIVICA v rámci projektu "Moderne o odpadoch s NATUR-PACKom" unikátny výučbový softvér určený pre prácu s interaktívnymi tabuľami a PC. Softvér nesie názov "NeODPADni z ODPADOV!", je bezplatný a školy si ho môžu stiahnuť TU.

NATUR-PACK už pred obdobím získania autorizácie na činnosť organizácie zodpovednosti výrobcov začal s realizáciou školení pre pedagógov a to pre získanie zručností na prácu s týmto softvérom. Školenia sa stretli s veľkým záujmom pedagógov, ktorí v ňom vidia potenciál na spestrenie a doplnenie bežnej výuky. NATUR-PACK softvér distribuoval partnerským obciam prostredníctvom USB kľúčov a popularizoval ho prostredníctvom tlače, televízie i online príspevkov. Prezentácia tohto softvéru bola súčasťou nášho programu aj na vystúpeniach na filmovom festivale Ekotopfilm – Envirofilm.