Vzdelávacie centrum v Ekoparku Holá Hora

V septembri 2017 sme v spolupráci s Technickými službami mesta Prešov otvorili v priestoroch Ekoparku Holá Hora v Prešove vzdelávacie centrum, v ktorom prebieha zážitková ekovýchova pre základné školy. Ekovýchovné programy zabezpečuje nezisková organizácia EVIANA, ktorú založila jedna z najskúsenejších lektoriek environmentálnej výchovy Ing. Paulína Urdová. Okrem ekovýchovy pre školy budú v týchto priestoroch prebiehať aj školenia pre pedagógov z Prešova a tiež z okolitých samospráv. Viac o vzdelávacích programoch a registrácii sa dozviete na stránke www.ekoparkpo.sk.

V roku 2017 absolvovalo ekovýchovu v Ekoparku Holá Hora 600 žiakov prešovských základných škôl.