Prehľad spolupracujúcich partnerov v oblasti zhodnocovania odpadov