Kvíz

1/19

Vyberte najvhodnejšiu metódu z hľadiska hierarchie odpadového hospodárstva.
1/19

Najlepší je taký odpad, ktorý vôbec nevznikne. Snažte sa predchádzať vzniku odpadu vo vašej domácnosti a kancelárii. Tipy nájdete napríklad na stránke Nezmar a ZeroWasteSlovakia.

2/19

Slováci produkujú menej komunálneho odpadu ako priemer EÚ.2/19

V roku 2016 vyprodukoval jeden Slovák iba 348 kg komunálneho odpadu, pričom európsky priemer dosiahol 480 kg. Najviac odpadu na jedného obyvateľa produkujú Dáni so 777 kg a najmenej Rumuni s 261 kg.

3/19

Ako ideálne nakupovať ovocie a zeleninu?
3/19

Každé ovocie a zelenina má už svoj vlastný prírodný obal. Alebo si na nákup prineste vlastné textilné vrecko, ktoré môžete používať opakovane. Takéto vrecko sa dá kúpiť, vyrobiť zo starých záclon, starej ľanovej alebo bavlnenej tašky.

4/19

Kam patrí žiarivka?
4/19

Žiarivka ako aj LED žiarovka je elektroodpad, preto ju treba odniesť na zberný dvor alebo odovzdať do predajne s elektrozariadeniami alebo svetelnou technikou výmenou kus za kus pri nákupe novej žiarivky. Informácií nájdete tu.

5/19

Čo nepatrí do skla?
5/19

Chýbajúce odpoveď...

6/19

Dá sa sklo recyklovať donekonečna?6/19

Sklo je 100 % recyklovateľný materiál. Na rozdiel od plastu alebo papiera ho môžeme recyklovať neobmedzene veľa krát bez straty kvality a čistoty.

7/19

Kam by ste vyhodili rozbité zrkadlo?7/19

Zrkadlo je vlastne pokovované sklo. Kovová vrstva sa však pri recyklácii už nedá odstrániť, preto patrí do zmesového odpadu. Pokiaľ je zrkadlo nadrozmerné, treba ho odniesť na zberný dvor.

8/19

Kam patrí prázdny obal od šampónu?
8/19

Pri obaloch od kozmetických prípravkov ako sú šampóny, tekuté mydlá a podobne sa nejedná o žiadne chemické látky, preto ich môžeme vyhodiť do kontajneru určeného na plasty.

9/19

Čo nepatrí do plastu?

9/19

Podlahovú krytinu z PVC (polyvinylchlorid) je potrebné odniesť na zberný dvor. Recyklácia PVC z podlahových a iných krytín je takmer nemožná. Spaľovanie alebo skládkovanie nie je ideálnym spôsobom, pretože tak dochádza k vypúšťaniu nebezpečných dioxínov a ďalších toxických látok. Z toho dôvodu odporúčame vyhnúť sa používaniu PVC materiálov.

10/19

Musia sa kelímky od jogurtov vyplachovať vodou?10/19

Plasty sa v procese recyklácie prepierajú, netreba ich preto umývať. Nezabúdajme, že aj voda je vzácny zdroj! Kelímok však nesmie byť znečistený zvyškami jedla - nedojedený jogurt do triedeného zberu nepatrí.

11/19

Nápojové kartóny (VKM) sú vyrobené iba z papiera, preto sa triedia do modrého kontajnera.11/19

Odborne sa nápojovému kartónu povie viacvrstvový kombinovaný materiál na báze lepenky (VKM), pretože pozostáva z dvoch až troch druhov materiálu. Zvyčajne tvorí 73 % obalu papier, 23 % plast a 4 % hliník. VKM sa nezbierajú spolu s papierom, pretože sa pri VKM používa iná technológia recyklácie ako pri papieri.

12/19

Nápojové kartóny (VKM) sa na celom Slovensku zbierajú iba do oranžovej nádoby.12/19

Nápojové kartóny sa môžu zbierať samostatne do oranžovej nádoby, alebo do žltej nádoby spolu s plastom, alebo do červenej nádoby spolu s kovom alebo prostredníctvom vrecového zberu. Každá obec má vlastný systém triedenia, preto treba sledovať označenia na kontajneroch.

13/19

Kam patria použité papierové vreckovky a servítky?13/19

Tento odpad môžeme kompostovať alebo vhodiť do zmesového komunálneho odpadu. Mastný a znečistený papier do triedeného zberu nepatrí.

14/19

Kam patrí rolka od toaletného papiera?14/19

Papier sa dá recyklovať 5-8 krát. Keďže rolka toaletného papiera je vyrobená z viacnásobne recyklovaných vlákien, nemožno ich už viac použiť na výrobu ďalšieho papiera. Preto je vhodné rolku kompostovať alebo ak nevlastníme kompostér, vyhodiť ju do zmesového odpadu.

15/19

Kam patria papierové obaly od vajíčok?15/19

Obe odpovede sú správne! Pri rozhodovaní si treba však prečítať, čo je uvedené na obale. Ak je na obale označený znak recyklovania a/alebo skratka PAP20, 21 alebo 22, vtedy je obal od vajíčok recyklovateľný. Najčastejšie je však vyrobený z viacnásobne recyklovaných vlákien, ktoré už nemožno ďalej spracovať. V tom prípade môžeme tieto obaly kompostovať alebo vhodiť do zmesového odpadu.

16/19

Kam patria obálky s plastovým okienkom?16/19

Recyklátor papiera si hravo poradí s plastovými okienkami na obálkach ako aj spinkami v novinách a časopisoch.

17/19

Treba hliníkovú plechovku pred vhodením do kontajnera zošliapnuť?17/19

Plechovku rovnako ako papierovú krabicu a plastovú fľašu treba pred vhodením do kontajnera zošliapnuť. Nechce predsa aby zberová spoločnosť odvážala vzduch.

18/19

Kovy sa dajú recyklovať iba 50 krát.18/19

Kovový odpad sa dá rovnako ako sklo recyklovať neobmedzene veľa krát bez výraznej straty kvality. Napríklad recykláciou 1 kg hliníka sa ušetrí 8 kg bauxitu, 4 kg chemických produktov a 14 kW elektrickej energie.

19/19

Čo nepatrí do zbernej nádoby alebo vreca na kov?
19/19

Plechovka od farby podobne ako kov znečistený chemikáliami, benzínom a lepidlom do triedeného zberu nepatrí. Takýto odpad zaneste na zberný dvor, kde ho ekologicky zlikvidujú.

No nazdar, si ekoflegmoš!

Máš veľké nedostatky v triedení odpadu. Si veľmi pohodlný jedinec, dopad na životné prostredie ťa nezaujíma. Dôležitý je pre teba momentálny okamih a nie nastupujúce generácie, ktoré sa budú musieť o náš odpad postarať. Triediť začneš, až keď ti niekto klepne po prstoch alebo zvýši poplatok za komunálny odpad. Mal by si si podrobne preštudovať našu stránku a potom si test zopakovať.

Gratulujeme, si ekopragmatik!

A nie si farboslepý! :P Dokážeš rozlíšiť základné druhy odpadu a farby nádob, kam odpad patrí. Vieš, že triedenie je dôležité pre životné prostredie, ale nie je smrteľne dôležité pre teba. Radšej však uprednostňuješ svoj vlastný komfort a výhovorka typu „Triedil/a by som dôkladnejšie, ak by som mal/a viac času“ ti vôbec nie je cudzia.

Gratulujeme, si ekonadšenec!

Máš rád/rada prírodu a triedenie odpadu je pre teba hračka! Vieš, že najdôležitejšou zásadou je, aby odpad vôbec nevznikal. Uvedomuješ si, že odpad sa len tak nevyparí a bude medzi nami ešte stovky niekedy až tisícky rokov.

Ak si hľadáš prácu, určite ťa radi zamestnajú v niektorej zberovej spoločnosti ako profesionálnu triedičku alebo triediča odpadu. ;)