Ako triediť odpad: Je triedenie odpadu dôležité?

Dávame odpadu druhú šancu na život

Recyklácia chápe odpad ako zdroj. Životný cyklus odpadu sa tak nekončí, pretože nepotrebné a staré veci premieňame na nové užitočné produkty. Napríklad z 30 plastových fliaš vieme vyrobiť fleecovú bundu.

Šetríme prírodné zdroje

Recykláciou jednej tony papiera zachránime 17 stromov, pričom papier možno recyklovať až 7-krát. Podobne pri recyklácii 1 tony plastov ušetríme až 214 litrov ropy a energiu porovnateľnú s ročnou spotrebou dvojčlennej domácnosti.

Šetríme vlastné peniaze

Triedený zber je pre všetkých občanov bezplatný. Občan platí iba za nádobu na zmesový komunálny odpad a v niektorých prípadoch za hnedú na biologicky rozložiteľný odpad. Triedený zber (papier, plast, sklo, kov, nápojové kartóny) hradí výrobca tovaru vďaka tzv. rozšírenej zodpovednosti. Preto čím viac odpadu vytriedime, tým menej sa ho dostane na skládku alebo do spaľovne! To by malo viesť k znižovaniu alebo zachovaniu výšky poplatkov pre občana. O tom, ako triediť odpad, sa dozviete viac po kliknutí SEM. Od 1. januára 2017 povinnosť zaviesť triedený zber biologicky rozložiteľného odpadu z kuchýň, tieto náklady sa zrejme postupne prejavia aj vo výške poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.

 

 

 

Šetríme energiu

Najväčšiu úsporu energie dosiahneme pri recyklácii kovov. Recykláciou jednej hliníkovej plechovky ušetríme približne toľko elektrickej energie, koľko by sme spotrebovali pri trojhodinovom pozeraní televízie.

Znižujeme množstvo odpadu na skládkach

Recykláciou zabraňujeme tomu, aby odpad končil na skládkach. Skládkovanie je totiž najnevhodnejšou metódou nakladania s odpadmi a recykláciou môžeme eliminovať znečistenie vzduchu, pôdy a vody spôsobené skládkovaním.

Chránime životné prostredie

Správnym triedením odpadu a jeho recykláciou znižujeme nepriaznivé vplyvy na životné prostredie. Nezabúdajme, že príroda je krajšia bez odpadov.

Prispievame k ochrane klímy

Skládky odpadov produkujú najviac skleníkových plynov v odpadovom sektore. Pri rozklade odpadu na skládkach vzniká skládkový plyn, najmä metán (CH4) a oxid uhličitý (CO2), ktorý urýchľuje klimatické zmeny.

 

O tom, prečo je dôležité triediť komunálny odpad, sa dozviete aj z nášho animovaného seriálu "Nehádžme všetko do jedného vreca", ktorý si celý môžete pozrieť v sekcii Vzdelávanie.

 

Upozornenie: Od 1. 5. 2017 sa ku plastom, papieru, kovom a sklu pridali na triedenie aj nápojové kartóny. Tie sa zbierajú do oranžových kontajnerov, prípadne sa zbierajú spolu s inou komoditou najčastejšie s plastami (okrem papiera). Nakoľko systém triedeného zberu sa v jednotlivých obciach odlišuje, je potrebné sa riadiť pokynmi na zbernej nádobe.