Informačné aktivity NATUR-PACK zabezpečené partnerstvom s portálom Čierna labuť

V roku 2017 sme sa stali partnerom názorového portálu Čierna labuť, ktorý realizuje organizácia ŽIVICA. V rámci partnerstva portál priebežne zverejňuje zaujímavé reportáže na vybrané témy súvisiace s odpadmi.