Online semináre NATUR-PACKu

Tím  NATUR-PACK pre partnerské samosprávy, školy a ďalšie subjekty bude priebežne pripravovať populárno-náučné semináre o triedení a recyklácii odpadov. Viesť ich budú skúsení lektori, s ktorými na ekovýchove spolupracujeme už dlhé roky a verejnosť, žiaci i pedagógovia ich poznajú z rôznych zážitkových programov, ktoré sme uskutočnili v minulosti (lektorky z organizácie DAPHNE, Deti čistej Zeme, Odvážene - bezobalový obchod v Prešove, ako aj  lektor Andy Popovič).

Semináre sú určené pre pedagógov v partnerských samosprávach OZV NATUR-PACK a sú bezplatné. Ich aktuálny zoznam nájdete TU.  Počet účastníkov na každý seminár je limitovaný a po naplnení maximálneho počtu účastníkov sa registrácia uzavrie.

REGISTRÁCIA NA AKTUÁLNE PROGRAMY:

 

REGISTRÁCIA na Webinár pre učiteľov na motívy knihy „Napínavé dobrodružstvá Toly, Poly a Emila“ (DAPHNE):

Od mája 2021 začíname s novým programom podporujúcim vzťah detí k ochrane životného prostredia z dielne inštitútu aplikovanej ekológie DAPHNE. Vstup do registrácie nájdete po kliknutí na nasledovný link:

https://www.naturpack.sk/sluzby/verejnost/vzdelavanie/online-seminare-natur-packu/online-seminar-k-ekovychovnemu-programu-daphne-napinave-dobrodruzstva-toly-poly-a-emila/

----------

Prvé kolo online seminárov (e-školení) sme venovali práci s portálom www.garbagegobblers.sk v marci 2021. Vzdelávací portál netradičnou formou vedie deti a ich rodičov k predchádzaniu vzniku, správnemu triedeniu a recyklácii odpadov. Portál získal koncom roka 2020 prestížne ocenenie Zlatý Mravec v kategórii environmentálna výchova. Ďalšie kolá seminárov sme zrealizovali v apríli a keďže sa stretli s veľmi pozitívnym ohlasom, pokračujeme s nimi aj v mesiaci máj. Registračné formuláre nájdete v dolnej časti tejto podstránky.

REGISTRÁCIA na E-školenie pre pedagógov so vzdelávacím portálom Garbage Gobblers: