Populárno-náučné články NATUR-PACKu

NATUR-PACK pre partnerské obce a verejnosť pripravil vzdelávaciu aktivitu v podobe populárno-náučných článkov na témy súvisiace s predchádzaním vzniku odpadov, triedením odpadov a ich recykláciou. Veríme, že budú cenným doplnením ostatných vzdelávacích aktivít, ktoré je možné nájsť na tejto webovej stránke.

Naši partneri
pre vzdelávanie