SPRÁVNA TREFA: vzdelávací seriál pre školy a verejnosť

V seriáli SPRÁVNA TREFA jednoducho a zrozumiteľne vysvetlíme ako sa správne triedia odpady ako sú plasty, sklo, nápojové kartóny, kovy, papier, elektroodpady a batérie. A tiež si povieme, ktoré odpady patria na zberný dvor.