Dotazník: Som výrobca batérií a akumulátorov?

Ak ste spoločnosť, ktorá:

  • uvádza prvýkrát na trh batérie a akumulátory, vrátane batérií a akumulátorov začlenených do prístrojov alebo motorových vozidiel,  vyrobené na území SR
  • uvádza prvýkrát na trh batérie a akumulátory, vrátane batérií a akumulátorov začlenených do prístrojov alebo motorových vozidiel,  získané zo zahraničia

tak ste považovaný za tzv. výrobcu batérií a akumulátorov , aj keď ich nevyrábate.

Dotazník: Som výrobca batérií a akumulátorov