Dotazník: Som výrobca elektrozariadení?

Ak ste spoločnosť, ktorá:

  • vyrába elektrozariadenia a uvádza ich na trh SR pod svojím menom alebo ochrannou známkou
  • opätovne predáva pod svojím menom alebo ochrannou známkou elektrozariadenia vyrobené inými dodávateľmi
  • uvádza na trh Slovenskej republiky elektrozariadenia z iného štátu
  • ako zahraničný výrobca predáva na území Slovenskej republiky elektrozariadenia prostriedkami diaľkovej komunikácie
  • predáva elektrozariadenie používateľovi v inom členskom štáte

tak ste považovaný za tzv. výrobcu elektrozariadení , aj keď ich nevyrábate.

Ak si chcete overiť, či sa Vás týkajú zákonné povinnosti tzv. výrobcu elektrozariadení kliknite si na náš

Dotazník: Som výrobca elektrozariadení