Informačné videá pre klientov OZV NATUR-PACK

Webináre a náučné videá OZV NATUR-PACK budú zamerané na užší okruh tém a problémov, v celkovom rozsahu približne 5 – 15 minút. Klientov OZV NATUR-PACK budeme o webinároch informovať elektronickou cestou a tiež prostredníctvom webového sídla.