Som výrobca neobalových výrobkov?

Dovážate, vyrábate alebo si nechávate vyrábať výrobky zo skla, plastu či papiera? Ak áno, môžete sa aj Vy považovať za tzv. výrobcu neobalových výrobkov.

Neobalový výrobok je výrobok, ktorý:

  • nie je obalom a nie je určený na balenie,
  • po jeho spotrebe má potenciál skončiť v komunálnom odpade a
  • je vyrobený z plastu, papiera alebo skla.

Ak si chcete overiť, či sa Vás týkajú zákonné povinnosti tzv. výrobcu obalov kliknite si na náš interaktívny dotazník

Som výrobca neobalových výrobkov?

O povinnostiach výrobcov neobalových výrobkov sa viac dozviete na nasledujúcich stránkach časti Neobalové výrobky.