Prečo sa stať klientom OZV NATUR-PACK?

N
Nulové poplatky
 • vstup do systému bez registračných a členských poplatkov
A
Aktuálne informácie
 • na našej web stránke, LinkedIN stránke, v klientských newsletteroch
 • bezplatné semináre pre všetkých klientov vo vybraných mestách SR a ČR
 • konzultačné dni na centrále a na všetkých pobočkách
T
Transparentné poradenstvo
 • poradenstvo priamo u klienta a spoločné riešenie problémov
 • zastupovanie klienta pri kontrolách Slovenskej inšpekcie ŽP
U
Unikátne projekty
 • partnerstvo unikátnych ekovýchovných projektov a programov (Ekotopfilm – Envirofilm, ekovýchovné programy DAPHNE, Program Zelená škola, výučbový softvér NeODPADni z ODPADov, hra Garbage Gobblers a pod.)
 • ekovýchova a vzdelávanie verejnosti v takmer 1 150 obciach a mestách
R
Regionálny prístup
 • vďaka centrále v Bratislave a pobočkám v Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici, Prešove a v Košiciach
 • flexibilita a rýchla odozva na požiadavky klientov
 • každý klient má prideleného obchodného zástupcu (manažéra obchodného oddelenia)
-
Šetríme životné prostredie
 • elektronické výkazníctvo
 • elektronická pripomienka – termín podávania výkazu zasielaný prostredníctvom e-mailu v správnom čase
P
Profesionálny tím
 • líder na trhu s 13-ročnými skúsenosťami a najväčším trhovým podielom za obaly a neobalové výrobky
 • flexibilita a rýchla odozva na požiadavky klientov
A
Aktívny postoj k problematike
 • nám napomohol získať ocenenia Zlatý mravec, European Business Awards a Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie
 • spolupodieľanie sa na pripomienkovaní príslušnej legislatívy
 • sme aktívni na poli európskej obalovej a odpadovej legislatívy
C
Certifikáty kvality a environmentu
 • sme držiteľmi certifikátov ISO 9001 a ISO 14001
K
Kvalita služieb a zahraničná spolupráca
 • osobný prístup
 • environmentálne poradenstvo
 • finančná stabilita (vďaka obrovskému počtu klientov (viac ako 7 500 spoločností))