Semináre a konzultačné dni NATUR-PACKu

 

Pokračujeme už v 8 ročnej tradícii bezplatných seminárov pre našich klientov. Od roku 2018 budeme tradičné semináre „Obaly a neobalové výrobky od A po Z“ dopĺňať moderným vzdelávacím formátom v podobe webinárov a online inštruktážnych videí, v rámci ktorých sa budeme venovať aktuálnym zmenám v legislatíve a problémom, s ktorými sa naši klienti stretávajú vo svojej praxi.

 

Seminár Obaly a neobalové výrobky od A po Z

Seminár sa už tradične bude venovať povinnostiam tzv. výrobcov obalov a neobalových výrobkov definovaných v zákone o odpadoch a ich plneniu v praxi, ako aj zmenám, ktoré priniesla tzv. aplikačná novela.

Neoddeliteľnou súčasťou je diskusia, kde budú zodpovedané otázky zúčastnených. Vaše otázky môžete, samozrejme, zadať cez online formulár hneď pri prihlasovaní sa na seminár.

Lektormi budú zástupca klientskeho oddelenia a environmentálny konzultant z NATUR-PACKu.

Hlavné okruhy tém seminárov:

  • legislatíva vzťahujúca sa na oblasť obalov a neobalových výrobkov,
  • výklad základných pojmov,
  • registračné, evidenčné a ohlasovacie povinnosti,
  • evidencia a príklady.

Webináre NATUR-PACK

Tradičné semináre NATUR-PACK budeme od roku 2018 vo vybraných termínoch dopĺňať modernou formou - tzv. webinármi. Tie budú zamerané na užší okruh tém, ako klasické semináre. Webináre NATUR-PACK budú sprístupnené iba klientom NATUR-PACK. O témach a termínoch sprístupnenia webinárov budeme našich klientov informovať prostredníctvom hromadných emailov a webovej stránky (najmä sekcia kalendár podujatí).

Konzultačné dni v roku 2018

Od roku 2013 tím NATUR-PACK rozšíril svoje služby o Konzultačný deň, na ktorý pozýva všetkých bez podmienky členstva v systéme NATUR-PACK, a to úplne zdarma.

Každú prvú stredu v mesiaci sme si len pre Vás vyčlenili celý deň, aby sme zabezpečili odpovede z čo najširšieho spektra. Bude sa Vám venovať zástupca obchodného aj environmentálneho oddelenia. Konzultačné dni na rok 2018 nájdete v sekcii kalendár podujatí (kliknite TU).