Seminár "Obaly a neobalové výrobky od A po Z" Banská Bystrica

Semináre NATUR-PACK sú pre všetkých registrovaných účastníkov bezplatné. Účastníkom seminára zasielame prezentáciu seminára vo forme PPT elektronickou cestou po jeho absolvovaní.

NATUR-PACK nezabezpečuje parkovanie. V blízkosti hotela LUX, je dostatok parkovacích kapacít, prevažne vo forme platených parkovísk.

Stav: Registrácia ukončená
Prebieha: 04.10.2018 10:00 - 04.10.2018 12:00
Mesto: Banská Bystrica - hotel LUX, Námestie Slobody 397/2