Seminár "Obaly a neobalové výrobky od A po Z" Bratislava

Semináre NATUR-PACK sú pre všetkých registrovaných účastníkov bezplatné. Účastníkom seminára zasiela NATUR-PACK prezentáciu seminára vo forme PPT elektronickou cestou po jeho absolvovaní.

NATUR-PACK nezabezpečuje účastníkom podujatia parkovanie. V blízkosti hotela Garni G, je obmedzený počet parkovacích kapacít, prevažne vo forme platených parkovísk.

Stav: Registrácia ukončená
Prebieha: 16.10.2018 10:00 - 16.10.2018 12:00
Mesto: Bratislava, Garni G hotel, Košická 905/52