Seminár "Obaly a neobalové výrobky od A po Z" Košice

Semináre NATUR-PACK sú pre všetkých registrovaných účastníkov bezplatné. Účastníkom seminára zasiela NATUR-PACK prezentáciu seminára vo forme PPT elektronickou cestou po jeho absolvovaní.

NATUR-PACK nezabezpečuje účastníkom podujatia parkovanie. V blízkosti budovy Aston Building, je obmedzený počet parkovacích kapacít.

Stav: Registrácia ukončená
Prebieha: 03.10.2018 10:00 - 03.10.2018 12:00
Mesto: Košice, Aston Building, Werferova 1