Seminár "Obaly a neobalové výrobky od A po Z" Žilina

Semináre NATUR-PACK sú pre všetkých registrovaných účastníkov bezplatné. Účastníkom seminára zasiela NATUR-PACK prezentáciu seminára vo forme PPT elektronickou cestou po jeho absolvovaní.

NATUR-PACK nezabezpečuje účastníkom podujatia parkovanie. V blízkosti hotela SLOVAKIA  je dostatok parkovacích kapacít.

 

Stav: Registrácia ukončená
Prebieha: 02.10.2018 10:00 - 02.10.2018 12:00
Mesto: Žilina - hotel Slovakia, Antona Bernoláka 3231/A