Semináre pre klientov OZV NATUR-PACK

 

Pokračujeme už v 9 ročnej tradícii bezplatných seminárov pre našich klientov. Aj v roku 2019 budeme tradičné semináre „Obaly a neobalové výrobky od A po Z“ dopĺňať moderným vzdelávacím formátom v podobe webinárov a online inštruktážnych videí, v rámci ktorých sa budeme venovať aktuálnym zmenám v legislatíve a problémom, s ktorými sa naši klienti stretávajú vo svojej praxi.

 

Seminár Obaly a neobalové výrobky od A po Z

Seminár sa už tradične bude venovať povinnostiam tzv. výrobcov obalov a neobalových výrobkov definovaných v zákone o odpadoch a ich plneniu v praxi, ako aj zmenám, ktoré priniesla tzv. aplikačná novela.

Neoddeliteľnou súčasťou je diskusia, kde budú zodpovedané otázky zúčastnených. Vaše otázky môžete, samozrejme, zadať cez online formulár hneď pri prihlasovaní sa na seminár.

Lektormi budú zástupca klientskeho oddelenia a environmentálny konzultant z OZV NATUR-PACK.

Hlavné okruhy tém seminárov:

  • legislatíva vzťahujúca sa na oblasť obalov a neobalových výrobkov,
  • výklad základných pojmov,
  • registračné, evidenčné a ohlasovacie povinnosti,
  • evidencia a príklady.

Webináre OZV NATUR-PACK

Tradičné semináre NATUR-PACK už od roku 2018 vo vybraných termínoch dopĺňame modernou formou - tzv. webinármi. Tie sú zamerané na užší okruh tém, ako klasické semináre. Webináre NATUR-PACK budú sprístupnené iba klientom OZV NATUR-PACK. O témach a termínoch sprístupnenia webinárov budeme našich klientov informovať prostredníctvom hromadných emailov a webovej stránky (najmä sekcia kalendár podujatí).