Semináre pre klientov OZV NATUR-PACK

 

ONLINE VZDELÁVANIE: NATUR-PACK pripravuje sériu vzdelávacích aktivít pre klientov vrátane online seminárov k aktuálnej legislatívnej situácii a zmenám v legislatíve, ktoré majú dopad na rozšírenú zodpovednosť výrobcov. 

V online seminároch budeme pokračovať aj v roku 2022. Registrácia bude prebiehať podobne ako pri tradičných "kamenných" seminároch NATUR-PACK prostredníctvom registračného formulára zverejneného na tejto podstránke, prípadne inou formou, podľa použitej komunikačnej platformy.

O témach a termínoch konania online seminárov Vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky www.naturpack.sk, sociálnej siete LinkedIN, ako aj prostredníctvom elektronických newsletterov.

Edukatívne aktivity zabezpečuje náš tím NATUR-PACK špecialistov z environmentálneho a obchodného oddelenia (legislatívne zmeny a ich aplikácia v praxi, webinár Obaly a neobalové výrobky od A po Z a pod.) a tiež naši špičkoví lektori z oblasti ekovýchovy (populárno-náučné prednášky a webináre na témy fungovania rozšírenej zodpovednosti výrobcov, v praxi, na témy správneho triedenia, recyklácie, ako aj predchádzania vzniku odpadov a pod.