Semináre pre klientov OZV NATUR-PACK

 

Dôležité UPOZORNENIE: Vzhľadom na aktuálnu situáciu a rozsiahle preventívne opatrenia v súvislosti so šírením infekcie koronavírusu na Slovensku sme sa rozhodli zrušiť všetky semináre naplánované v priebehu mája 2020 a ich organizáciu presunúť na rok 2021.

Namiesto nich pripravíme vo vopred stanovených termínoch online formu webináre, kde pre bude rovnako ako pri klasických seminároch možné dávať otázky našim zástupcom environmentálneho a obchodného oddelenia.