Semináre pre klientov OZV NATUR-PACK

 

Pokračujeme už v 9 ročnej tradícii bezplatných seminárov pre našich klientov. Tradičné semináre „Obaly a neobalové výrobky od A po Z“ budeme dopĺňať moderným vzdelávacím formátom v podobe webinárov a online inštruktážnych videí, v rámci ktorých sa budeme venovať aktuálnym zmenám v legislatíve a problémom, s ktorými sa naši klienti stretávajú vo svojej praxi.

 

 

Seminár Obaly a neobalové výrobky od A po Z

Seminár sa už tradične bude venovať povinnostiam tzv. výrobcov obalov a neobalových výrobkov definovaných v zákone o odpadoch a ich plneniu v praxi, ako aj zmenám, ktoré prinášajú novely zákona.

Neoddeliteľnou súčasťou je diskusia, kde budú zodpovedané otázky zúčastnených. Vaše otázky môžete, samozrejme, zadať cez online formulár hneď pri prihlasovaní sa na seminár.

Lektormi budú zástupca obchodného oddelenia a environmentálny konzultant z OZV NATUR-PACK.

Hlavné okruhy tém seminárov:

  • legislatíva vzťahujúca sa na oblasť obalov a neobalových výrobkov,
  • výklad základných pojmov,
  • registračné, evidenčné a ohlasovacie povinnosti,
  • evidencia a príklady.

Vzhľadom na množstvo legislatívnych zmien, ktoré nadobudnú účinnosť až v polovici roku 2020 sa kamenné semináre "Obaly a neobalové výrobky od A po Z" uskutočnia v marci 2020, miesto a čas konania upresníme približne mesiac pred konaním seminára.

  • 10.3.2020 - Banská Bystrica
  • 11.3.2020 - Košice
  • 12.3.2020 - Žilina
  • 17.3.2020 - Bratislava

Webináre OZV NATUR-PACK

Tradičné semináre NATUR-PACK už od roku 2018 vo vybraných termínoch dopĺňame modernou formou - tzv. webinármi. Tie sú zamerané na užší okruh tém, ako klasické semináre. Webináre NATUR-PACK budú sprístupnené iba klientom OZV NATUR-PACK. O témach a termínoch sprístupnenia webinárov budeme našich klientov informovať prostredníctvom hromadných emailov a webovej stránky (najmä sekcia kalendár podujatí). V roku 2019 uskutočníme online seminár dňa 3.12.2019 na YouTube kanáli NATUR-PACK klientom.