Semináre pre klientov OZV NATUR-PACK

 

ONLINE VZDELÁVANIE: NATUR-PACK pripravuje sériu vzdelávacích aktivít pre klientov vrátane online seminára k aktuálnej  legislatívnej situácii a zmenám v legislatíve, ktoré majú dopad na rozšírenú zodpovednosť výrobcov. 

Prvé semináre budú prístupné v priebehu marca 2021. Registrácia bude prebiehať podobne ako pri tradičných "kamenných" seminároch NATUR-PACK prostredníctvom registračného formulára zverejneného na tejto podstránke.

O témach a termínoch konania online seminárov Vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky www.naturpack.sk, sociálnych sietí, ako aj prostredníctvom elektronických newsletterov.