Semináre pre klientov

NATUR-PACK priebežne pripravuje sériu vzdelávacích aktivít pre klientov vrátane online seminárov k aktuálnej legislatívnej situácii a zmenám v legislatíve, ktoré majú dopad na rozšírenú zodpovednosť výrobcov.

Registrácia na konkrétny seminár bude závisieť od použitej online platformy (YouTube, Crowdcast a pod.).


O témach a termínoch konania online seminárov, Vás budeme informovať prostredníctvom našej webovej stránky www.naturpack.sk, sociálnej siete LinkedIN, ako aj prostredníctvom elektronických newsletterov.

Edukatívne aktivity zabezpečuje náš tím NATUR-PACK špecialistov z environmentálneho a obchodného oddelenia (legislatívne zmeny a ich aplikácia v praxi, webinár Obaly a neobalové výrobky od A po Z a pod.) a tiež naši špičkoví lektori z oblasti ekovýchovy (populárno-náučné prednášky a webináre na témy fungovania rozšírenej zodpovednosti výrobcov, v praxi, na témy správneho triedenia, recyklácie, ako aj predchádzania vzniku odpadov a pod.