Informačný materiál pre obce č. 11

V priebehu druhého štvrťroka 2018 pre partnerské samosprávy NATUR-PACK pripravil dve nové originálne vzdelávacie aktivity. Prvou je elektronická verzia vzdelávacieho materiálu pre pedagógov – tzv. Inšpiromat a druhou populárno-náučné spracovanie témy PLASTY.

INŠPIROMAT – ODPADY

Prvým vzdelávacím materiálom je metodicko-didaktická pomôcka –​​​​​​​ Inšpiromat na tému ODPADY, ktorý sme pripravili v partnerstve s organizáciou CEEV ŽIVICA. Ide o unikátny vzdelávací materiál, ktorý sa aj pri iných témach osvedčil pri práci s pedagógmi, ktorí vďaka nemu môžu v danej téme samostatne pracovať so svojimi žiakmi. Inšpiromaty využíva organizácia ŽIVICA pri systematickej práci s pedagógmi a školami zapojenými do populárneho programu Zelená škola. Inšpiromat ODPADY je v poradí už piatym Inšpiromatom, ale prvým, ktorý je prístupný aj školám nezapojeným do programu Zelená škola.

PLASTY –​​​​​​​ populárno-náučný článok pre použitie partnerskými samosprávami NATUR-PACK

Druhým vzdelávacím materiálom pre naše partnerské obce je populárno-náučné spracovanie témy PLASTY. Materiál sme pre Vás pripravili vo viacerých variantoch a je na Vašom zvážení, ako ich využijete, či už pre zverejnenie na svojej webovej stránke alebo vo Vašom tlačenom periodiku. Materiál sa podrobnejšie zameriava na problematiku plastov, problémy spojené s odpadmi z nich vzniknutými, ako aj možnosťami, ako sa dá plastový odpad minimalizovať.

 

INŠPIROMAT - metodicko-didaktická pomôcka

Článok PLASTY pre OBCE