Partneri pre vzdelávanie

 • Iniciatíva Miesta preč

  Iniciatíva Miesta preč je spoločným projektom organizácie Inštitút cirkulárnej ekonomiky (INCIEN),  Slovakia Going Zero Waste a od marca 2021 aj OZV NATUR-PACK. Cieľom iniciatívy je ukazovať putovanie odpadov keď sa triedia, ale aj tých, ktoré skončili v zmesových kontajnerov, prípadne v prírode. Viac informácií nájdete na www.miestaprec.sk a na YouTube kanáloch - NATUR-PACK verejnosti a INCIEN-Inštitút cirkulárnej ekonomiky.

 • Circular Slovakia

  NATUR-PACK sa stal v roku 2021 aktívnym partnerom platformy Circular Slovakia. Je to  súkromno-verejná platforma, v ktorej verejný, súkromný a tretí sektor spolupracujú s cieľom výmeny poznatkov a stimulácie podnikania v oblasti obehového hospodárstva. cieľom platformy je: zvyšovanie povedomia o obehovom hospodárstve,podpora aktívnej diskusie medzi verejným, súkromným a tretím sektorom o príležitostiach a odstraňovaní bariér v prechode na obehové hospodárstvo,vznik nových projektov a vytváranie partnerstiev od verejnej správy cez výskum až po biznis a výmena skúseností, vedomostí a prezentácia úspešných príkladov z praxe.

 • Less Waste Run 2019

  NATUR-PACK sa stal komunikačným partnerom unikátneho podujatia Less Waste Run 2019 na Slovensku. Jeho cieľom je ukázať, že aj športové podujatia sa dajú uskutočniť s ohľadom na životné prostredie a bez tvorby zbytočného odpadu. Viac na www.lesswasterun.com.

 • Čierna labuť

  V roku 2017 sme sa stali aktívnym partnerom názorového portálu Čierna labuť, ktorý realizuje organizácia ŽIVICA. Na štvrťročnej báze prinášame verejnosti zaujímavé reportáže na aktuálne témy súvisiace s odpadmi, predchádzaním ich vzniku, triedením a recykláciou. Viac na www.ciernalabut.sk v sekcii ENVIRO.

 • Deti čistej Zeme

  Nezisková organizácia Deti čistej Zeme dlhodobe zabezpečuje pre NATUR-PACK vzdelávacie aktivity v oblasti Žilinského a Banskobystrického kraja. Zážitkovo vzdeláva deti v materských školách, žiakov základných a stredných škôl, ako aj dospelých v rámci programov uskutočňovaných pre našich klientov a partnerov. Viac informácií nájdete na Facebookovej stránke: https://bit.ly/2VUKvi1.

 • KOSIT

  Vzdelávacie aktivity v oblasti krajského mesta Košice zabezpečujeme vďaka spolupráci so zberovou spoločnosťou KOSIT. Tá má pre tieto účely vytvorené Centrum environmentálnej výchovy KOSIT, ktoré uskutočňuje ekovýchovu a exkurzie do spaľovne pre slovenské školy už od roku 2007. Ročne absolvuje ekovýchovu v tomto centre viac ako 4000 detí.

 • DAPHNE

  Od roku 2011 je Inštitút aplikovanej ekológie DAPHNE našim partnerom pre zabezpečovanie vzdelávacích programov pre deti materských a základných škôl, predovšetkým v oblasti Bratislavy. Od septembra 2017 DAPHNE zabezpečuje zážitkovú ekovýchovu aj v priestoroch ekovýchovného centra bratislavskej spaľovne odpadov tzv. OLOcentrum. Viac o vzdelávacích aktivitách na stránkach DAPHNE.