YouTube kanál NATUR-PACK verejnosti

Od mája 2019 zverejňujeme prostredníctvom nášho YouTube kanála NATUR-PACK verejnosti videoreportáže zamerané na predchádzanie a minimalizáciu vzniku odpadov, triedenia a recyklácie odpadov a vzdelávacie aktivity pre školy a verejnosť. Ide o jediný YouTube kanál na Slovensku, ktorý prináša pravidelné reportáže na uvedené témy. Prierez časťou tém, ktorým sa venujeme, si môžete pozrieť v nasledujúcom videu: