Ako triediť

Triedený zber odpadov na Slovensku nie je jednotný. V zásade rozlišujeme 5 rôznych kombinácií. Aj preto sme sa rozhodli vytvoriť online pomôcku pre všetky partnerské samosprávy OZV NATUR-PACK. Je ňou informačný portál www.akotriedit.sk, kde veľmi jednoducho stačí zadať názov partnerskej samosprávy a portál názorne ukáže aký systém triedeného zberu v danej obci alebo meste platí. To však nie je všetko. Kto sa chce o triedení odpadov dozvedieť viac, môže si pozrieť/stiahnuť aj informačný leták, kde sa dozvie aj základné pravidlá triedenia odpadov. A ani to nie je všetko, kto chce vedieť ešte viac, môže si pozrieť/stiahnuť najpodrobnejšiu príručku o triedení odpadov, ktorá sa volá Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

 

Každá obec a mesto má nastavený vlastný systém triedenia odpadu. Mestá využívajú v bytových domoch najmä kontajnerové stojiská s 1 100 litrovými nádobami, rodinné domy zase využívajú zväčša 120 litrové nádoby alebo vrecový zber.

Je dôležité vždy sledovať označenia na kontajneroch. Plasty, nápojové kartóny a kovy sa niekde zbierajú samostatne, niekde do dvoch či dokonca do jedného kontajnera alebo do vriec.

Všetky informácie ohľadom triedeného zberu musí obec zverejňovať vo Všeobecne záväznom nariadení (VZN) o nakladaní s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom alebo na internetovej stránke obce. Informácie môžete získať aj od zberovej spoločnosti, ktorá je zodpovedná za zber odpadu vo Vašej obci.

Farebné rozlíšenie jednotlivých kontajnerov na triedený zber komunálneho odpadu: