Kovy

Kov sa dá podobne ako sklo recyklovať donekonečna. V závislosti od spracovateľa sa kovy triedia na jednotlivé druhy (napr. meď, hliník) a následne sa rôznymi metódami (najčastejšie lisovaním) spracovávajú a využívajú ako druhotná surovina pri výrobe.

Do triedeného zberu kovov patria najmä:

  • plechovky od nápojov (nezálohované), konzervy bez zvyškov jedla, kovové uzávery, alobaly, uzávery z jogurtov, uzávery od kompótov, kovové súdky

Do triedeného zberu kovov nepatria:

  • kovové obaly kombinované s inými materiálmi, kovové obaly znečistené nebezpečnými látkami (od farieb, benzínu, lepidla, olejov, sprejov)

Ak sa o triedení odpadov chcete dozvetieť viac, sledujte náš YouTube kanál NATUR-PACK verejnosti, kde nájdete aj reportáže o správnom triedení i recyklácii odpadov (zoznam videí o triedení a recyklácii odpadov:  https://bit.ly/3BIFtcI).

V neposlednom rade Vám odporúčame stiahnuť si aj najobsiahlejšiu elektronickú príručku o triedení odpadov - Alchýmiu triedenia komunálneho odpadu, ktorú nájdete po kliknutí SEM.

Základné informácie o triedení kovov sa dozviete v našej videosérii SPRÁVNA TREFA: