Myslíme | Triedime | Vzdelávame

Novinky

  • Na výbere OZV záleží Pre klientov

    17.09.2019 - Organizácie zodpovednosti výrobcov (OZV) zabezpečujú množstvo povinností vyplývajúcich zo zákona o odpadoch. V prípade, že si OZV riadne neplní svoje povinnosti, hrozia pokuty aj samotným výrobcom. Pre každého výrobcu by malo byť dôležité byť klientom zodpovednej OZV.

  • NATUR-PACK v relácii Dobrá rada na Rádiu Regina Západ Pre verejnosť

    15.09.2019 - O význame triedenia odpadov, o tom, kto ho na Slovensku zabezpečuje a financuje, ako aj o ďalších témach súvisiacich s triedením a recykláciou odpadov budeme rozprávať celý týždeň v relácii Dobrá rada na Rádiu Regina Západ.

  • Sme lídrom vo vzdelávaní klientov i verejnosti Všeobecné

    12.09.2019 - OZV NATUR-PACK sa dlhodobo a intenzívne venuje vzdelávaniu klientov i verejnosti. Aj v tomto roku sme stáli pri zrode viacerých unikátnych ekovýchovných programov a aktivít, ktoré majú dosah na stovky výrobcov a desiatky tisíc detí i dospelých.