Novinky

  • SÚŤAŽ pri príležitosti Dňa Zeme 2021 už má svojich víťazov! Všeobecné

    15.06.2021 - Pri príležitosti Dňa Zeme (22. 4. 2021) iniciatíva MIESTA PREČ vyhlásila kreatívnu súťaž pre materské, základné a stredné školy v partnerských samosprávach OZV NATUR-PACK, ako aj pre širokú verejnosť.

  • Usmernenie k smernici o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov je zverejnené Všeobecné

    08.06.2021 - Dňa 7. 6. 2021 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené Oznámenie Komisie – Usmernenia Komisie o jednorazových plastových výrobkoch v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (ďalej len „dokument“ alebo aj „usmernenie“).

  • Vrece za vrecom vyčistíme Pečniansky les, Soví les a Hrabiny Všeobecné

    26.05.2021 - Mesto Bratislava a VÚB Banka pripravili pre verejnosť podujatie zamerané na odstránenie odpadov z prírody s názvom "Vrece za vrecom vyčistíme Pečniansky les, Soví les a Hrabiny." Na projekte sa bude podieľať aj zberová spoločnosť OLO a tím NATUR-PACK, nakoľko vyzbierané odpady sa budú analyzovať. Tím NATUR-PACK sa do aktivity zapojí aj s iniciatívou MIESTA PREČ...