Novinky

  • Informácia o transpozícii SUP smernice vstúpi do platnosti 1.12.2021 Pre klientov

    29.11.2021 - Transpozícia smernice o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie prostredníctvom zákona č. 430/2021 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o odpadoch a zákon o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene vstúpi do platnosti od 1. decembra 2021.

  • Distribútori nápojových obalov POZOR! Pre klientov

    24.11.2021 - Od 1.1.2022 vstupujú do účinnosti nové/upravené povinnosti vyplývajúce z 2 zákonov. Od 1. januára 2022 je potrebné rozlišovať medzi

  • NATUR-PACK spolupracuje na edukácii s klientom Mobilonline.sk Pre klientov

    23.11.2021 - Tím NATUR-PACK veľmi rád spolupracuje so svojimi aktívnymi klientmi, ktorí zo svojej vlastnej iniciatívy robia projekty zamerané na predchádzanie vzniku odpadov a podporu ich správneho triedenia i následnej recyklácie. Takýmto klientom je aj spoločnosť MOBILONLINE.