Myslíme | Triedime | Vzdelávame

Novinky

  • V Bratislave v týchto dňoch prebiehajú prvé zvozy vriec s vytriedeným odpadom Všeobecné

    10.08.2020 - ​​​​​​​Od minulého týždňa v hlavnom meste prebiehajú prvé zvozy žltých a modrých vriec s vytriedeným odpadom z rodinných domov z vybraných mestských častí Bratislavy. Podľa námatkovej kontroly vyložených vriec v mestskej časti MČ Vrakuňa a MČ Podunajské Biskupice sa zdá, že zapojenosť občanov do nového systému zberu bola nad očakávanie dobrá. Viac informácií prinesú údaje od zberovej spoločnosti OLO, ktorá bude zapojenosť vyhodnocovať.

  • Vrecový zber v Bratislave má svoje pravidlá Všeobecné

    21.07.2020 - Vybrané mestské časti Bratislavy v najbližšom čase čaká pilotná fáza zmeny triedeného zberu z rodinných domov z kontajnerového na vrecový. Čo všetko nás čaká a ako sa v nových pravidlách nestratiť?

  • EÚ finančné nástroje na posilnenie zelenej obnovy a oživenie ekonomiky Všeobecné

    17.07.2020 - Európska komisia plánuje prostredníctvom inovačného fondu podporiť investície do inovatívnych technológií na výrazné znižovanie emisii skleníkových plynov