Myslíme | Triedime | Vzdelávame

 • Všeobecné
  Výsledky súťaže DEŇ ZEME S NATUR-PACK-om sú známe!

  22.05.2018 - V rámci tretieho ročníka kreatívnej súťaže pre žiakov základných škôl sme vyhodnocovali viac ako 300 diel, z ktorých mnohé boli mimoriadne nápadité. Napriek neľahkej úlohe sa nám však predsa podarilo nájsť

 • Pre klientov
  Zverejnili sme 4. diel seriálu Rozšírená zodpovednost výrobcov od A po Z

  21.05.2018 - NATUR-PACK zverejnil štvrtý diel v rámci vzdelávacieho seriálu "Rozšírená zodpovednosť výrobcov od A po Z", tentokrát na tému "Definícia obalov podľa zákona o odpadoch".

 • Pre klientov
  Predstavujeme YouTube kanál NATUR-PACK klientom

  03.05.2018 - NATUR-PACK sa intenzívne venuje komunikácii s klientami, ich informovaniu a vzdelávaniu v oblasti legislatívy v odpadovom hospodárstve a spleti povinností z nej vyplývajúcich. Aj z tohto dôvodu sme sa rozhodli vytvoriť pre tieto účely samostatný YouTube kanál