Myslíme | Triedime | Vzdelávame

Novinky

  • NATUR-PACK prednášal na odbornom seminári pre výrobcov Pre klientov

    14.06.2019 - NATUR-PACk prednášal na odbornom seminári k aktuálnej legislatíve v odpadovom hospodárstve z pohľadu podnikateľov a k pripravovaným zmenám. Seminár bol pripravený v spolupráci s SOPK a EKOS PLUS.

  • Vyhodnotenie súťaže ku dňu Zeme 2019 Všeobecné

    07.06.2019 - Aj v tomto roku OZV NATUR-PACK zrealizovala kreatívnu súťaž pre materské a základné školy v jej partnerských samosprávach. Išlo v poradí už o štvrtý ročník súťaže, ktorej cieľom bolo zamyslieť sa nad predchádzaním vzniku odpadov, triedením a recykláciou.

  • NATUR-PACK si zakladá na dobrých a dlhodobých vzťahoch s klientmi Pre klientov

    06.06.2019 - NATUR-PACK si zakladá na dobrých a dlhodobých vzťahoch so svojimi klientmi. Jedným z takých je aj spoločnosť MONDI SCP, a.s., ktorá nám poskytla videoreferenciu na našu vzájomnú spoluprácu.