Certifikáty

Úspešná recertifikácia: ISO 9001:2015 a ISO 14001:2015

Spoločnosť NATUR-PACK, a.s., má dlhodobo zavedené systémy Systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 a Systém environmentálneho manažérstva podľa normy ISO 14001:2015. Po troch rokoch sme sa rozhodli preveriť systémy cez renomovanú medzinárodnú spoločnosť SGS Slovakia, spol. s r. o., ktorá nám potvrdila skutočne kvalitne nastavené procesy. Vyhoveli sme požiadavkám noriem a úspešne sme prešli recertifikačným auditom v roku 2015, 2018 a aj 2021.

Certifikát na stiahnutnie