Ako sa stať klientom

Ako sa stať klientom OZV NATUR-PACK?

Klientom OZV NATUR-PACK sa môže stať výrobca obalov, výrobca neobalových výrobkov, výrobca elektrozariadení a výrobca prenosných batérií tak, že podpíše so spoločnosťou NATUR-PACK, a. s. zmluvu o plnení vyhradených povinností a zapojení sa do systému NATUR-PACK, čím bude rešpektovať princípy systému.
 

Prečo je výhodné spolupracovať s NATUR-PACK?

 • Dôveruje nám najviac klientov (viac ako 8 000) spomedzi všetkých OZV
 • Registračné povinnosti, vykonávanie zmien, ohlasovacie povinnosti voči MŽP splníme za výrobcov
 • Bezplatné poradenstvo, bezplatné vzdelávanie
 • Zastupovanie a ochrana pri kontrolách SIŽP
 • Dostupnosť pre výrobcov na pobočkách po celej SR
   

Vyplnenie registračného formuláru je nezáväzné a slúži nám na to, aby sme vám pridelili vhodného manažéra pre komunikáciu.

Mám nezáväzný záujem


Následne po podaní žiadosti
 

 1. 4.

  Obdržíte zmluvu a certifikát o spolupráci

  • Zašleme Vám poštou podpísanú zmluvu o spolupráci
  • Certifikát o plnení legislatívnych povinnosí prostredníctvom OZV NATUR-PACK
  • Prihlasovacie údaje pre ohlasovanie údajov z evidencie cez online systém
 2. 5.

  Vyplnenie kvartalného výkazu

  • Do 10. dňa po ukončení štvrťroka podáte výkaz za registrované komodity online cez náš systém
  • Na podanie výkazu Vás vyzveme elektronicky
 3. 6.

  Doručenie faktúry

  • Po podaní výkazu obdržíte faktúru na základe nahlásených množstiev a príslušných sadzieb
  • Elektronická faktúra zo strany NATUR-PACK Vám bude doručená z emailovej adresy: submit@editel.eu
 4. 7.

  Doručenie potvrdenia o plnení legislatívnych povinností za daný rok

  • Potvrdenie o podaní ohlásenia v zákonom stanovenej lehote ze predchádzajúci rok na Ministerstvo životného prostredia
  • Sumarizované údaje z evidencie za predchádzajúci rok s potvrdením o splnení limitov zhodnotenia a recyklácie

Staňte sa naším klientom.

Stačí vyplniť online registračný formulár.
Zaberie to maximálne 15 minút.

Registrácia

Potrebujete viac informácií?

Napíšte nám alebo si prečítajte sekciu Častých otázok

Poplatky klientov

Poplatky výrobcov slúžia na financovanie všetkých nákladov spojených so zberom, prepravou, prípravou na opätovné použitie, zhodnotením, recykláciou, spracovaním a zneškodnením oddelene vyzbieraného odpadu patriaceho do vyhradeného prúdu odpadu.

Poplatky pre klientov
PoplatkyVýška poplatku
Vstupný poplatok0 €
Registračný poplatok do registra výrobcov0 €
Štvrťročná faktúraNa základe množstiev uvedených na trh a príslušnej sadzby
Ročný poplatok0 €

V prípade, ak odplata nedosiahne v príslušnom štvrťroku sumu 25,- EUR bez DPH, vzniká OZV nárok na mimoriadnu odplatu vo výške 25,- EUR bez DPH, ktorá kryje vecné a administratívne náklady spojené s plnením existujúcich povinností OZV.

Vzory zmlúv na rok 2024