Užitočné linky

Aktuálny zoznam partnerských samospráv OZV NATUR-PACK pre rok 2024

Štúdia 100 analýz triedeného zberu komunálnych odpadov

Príručka o odpadoch - Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

Register výrobcov obalov

Register výrobcov neobalových výrobkov

  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

  Slovenská inšpekcia životného prostredia

  Odpady portál – spravodajský a informačný portál o odpadovom hospodárstve SR

  Bannery NATUR-PACK pre samosprávy na stiahnutie

  Slovenská agentúra životného prostredia

  Elektronická zbierka zákonov

  Európska komisia – životné prostredie

  DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie

  Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

  Inštitút cirkulárnej ekonomiky

  Formulár na nahlásenie spätného zberu (EEZ a BaA)