Užitočné linky

 

Register výrobcov obalov

Register výrobcov neobalových výrobkov

  Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

  Slovenská inšpekcia životného prostredia

  Odpady portál – spravodajský a informačný portál o odpadovom hospodárstve SR

  Enviroportál – informačný portál o životnom prostredí

  Slovenská agentúra životného prostredia

  Elektronická zbierka zákonov

  Európska komisia – životné prostredie

  DAPHNE – Inštitút aplikovanej ekológie

  Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica

  Inštitút cirkulárnej ekonomiky

  NATURELEKTRO - vstup do systému NATURELEKTRO

  Formulár na nahlásenie spätného zberu