Legislatíva odpadového hospodárstva

Legislatíva platná od 1.1.2016

Právne predpisy upravujúce oblasť obalov a odpadov z obalov v Európske únii

Súvisiaca legislatíva