Legislatíva odpadového hospodárstva

Legislatíva platná od 1.1.2016

Súvisiaca legislatíva

Právne predpisy upravujúce oblasť obalov a odpadov z obalov v Európske únii

Právne predpisy upravujúce oblasť batérií a akumulátorov v Európskej únii

Právne predpisy upravujúce oblasť elektrozariadení a elektroodpadov v Európskej únii