Sklo

Odpady zo skla sa na Slovensku zbierajú do zelených kontajnerov alebo v niektorých obciach aj do zelených virec. Sklo je 100 recyklovateľné - môžeme ho recyklovať donekonečna bez straty kvality a čistoty. Sklo je najbezpečnejšie pre balenie a uchovávanie potravín. Na rozdiel od iných obalových materiálov sklo nevypúšťa žiadne látky do jedla a pitia. 

Do triedeného zberu skla patria najmä:

  • nevratné sklenené fľaše, sklenené poháre, úlomky tabuľového skla, poháre od kompótov, sklenené obaly od kozmetiky, kávy a pochutín bez plastového vrchnáka, sklenené vázy

Do triedeného zberu skla nepatria:

  • znečistené sklo, zrkadlo, autosklo, drôtené sklo, porcelán, keramika, sklo kombinované s inými látkami, žiarovky

Ak sa o triedení odpadov chcete dozvetieť viac, sledujte náš YouTube kanál NATUR-PACK verejnosti, kde nájdete aj reportáže o správnom triedení i recyklácii skla (zoznam videí o triedení a recyklácii skla: https://bit.ly/3oU7JBA).

V neposlednom rade Vám odporúčame stiahnuť si aj najobsiahlejšiu elektronickú príručku o triedení odpadov - Alchýmiu triedenia komunálneho odpadu, ktorú nájdete po kliknutí SEM.

Základné informácie o triedení plastov sa dozviete v našej videosérii SPRÁVNA TREFA: