Čo je to hierarchia odpadu?

Hierarchia odpadového hospodárstva nám ukazuje priority, ktorými sa máme riadiť pri nakladaní s odpadom. Recyklácia odpadu je síce dôležitá, ale v odpadovej hierarchii sa nachádza až na 3. mieste. Čo je teda dôležitejšie ako recyklácia? Zistite sami!