Čo je to hierarchia odpadu?

Hierarchia odpadového hospodárstva nám ukazuje priority, ktorými sa máme riadiť pri nakladaní s odpadom. Recyklácia odpadu je síce dôležitá, ale v odpadovej hierarchii sa nachádza až na 3. mieste. Čo je teda dôležitejšie ako recyklácia? Zistite sami!

 1. 1. Predchádzanie najvhodnejšia metóda

  Minimalizuj množstvo odpadu, ktoré produkuješ

  Môžeme to docieliť uvedomelým nákupným správaním. V súčasnosti je rozšírený tzv. zero waste koncept, teda koncept nulového odpadu. Priekopničkou nulového odpadu na Slovensku je Ivana Males so svojim blogom Nezmar alebo Petra Slezáková so stránkou Zero Waste Slovakia.

 2. 2. Opätové použitie

  Opätovne používaj veci, kým to je možné

  Ak nám veci doslúžia, môžeme spraviť dobrý skutok a odovzdať ich ľuďom v núdzi alebo ich použiť na iný účel. Napríklad nepotrebné oblečenie môžeme odovzdať charite a z plastovej flaše vyrobiť kŕmidlo pre vtáčiky. V prípade zálohovaných obalov, tieto môžete odovzdať v predajniach, kde si viete tovar v nich zakúpiť. Pri ich vrátení Vám predajca vracia zálohu v plnej výške.

 3. 3. Recyklácia

  Recykluj až po opätovnom použití

  Pokiaľ sa už veci nedajú opätovne použiť, triedme a recyklujme, čo sa dá! Takto sa odpad spracuje na nové výrobky, materiály alebo látky určené na pôvodný alebo nový účeľ.

 4. 4. Zhodnocovanie (napr. energetické)

  Premeň odpad na energiu

  Najbežnejšou formou inej formy zhodnocovania odpadu je spaľovanie s energetickým využitím pri výrobe tepla alebo elektrickej energie. Takéto zariadenia na energetické využitie odpadov (ZEVO) máme v Bratislave a v Košiciach. ZEVO dokáže vytvoriť elektrickú energiu pre desiatky tisíc domácností.

 5. 5. Zneškodňovanie najnevhodnejšia metóda

  Skládkuj až na poslednom mieste

  Najčastejším spôsobom zneškodňovania odpadov je skládkovanie. Ide zároveň o najnevhodnejší spôsob nakladania s odpadmi, ktorý produkuje množstvo skleníkových plynov. Na Slovensku máme okolo 120 skládok, kde končí takmer 50 % komunálnych odpadov. Nehovoriac o tisíckach čiernych skládok, ktoré sú roztrúsené po celej krajine.