Podmienky používania loga pre klientov

Klienti OZV NATUR-PACK sú  po dohode, oprávnený používať logo označujúce prevádzkovaný systém bezplatne :
  • na svojich obaloch
  • na svojej web stránke

Logo v grafickej podobe si klienti pre použitie môžu stiahnuť v časti Pre členov pod svojimi prihlasovacími údajmi https://vykazy.naturpack.sk/