Novinky

 • SÚŤAŽ pri príležitosti Dňa Zeme 2021 už má svojich víťazov!

  15.06.2021 - Pri príležitosti Dňa Zeme (22. 4. 2021) iniciatíva MIESTA PREČ vyhlásila kreatívnu súťaž pre materské, základné a stredné školy v partnerských samosprávach OZV NATUR-PACK, ako aj pre širokú verejnosť. čítať viac…

 • Usmernenie k smernici o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov je zverejnené

  08.06.2021 - Dňa 7. 6. 2021 bolo v Úradnom vestníku Európskej únie zverejnené Oznámenie Komisie – Usmernenia Komisie o jednorazových plastových výrobkoch v súlade so smernicou Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/904 o znižovaní vplyvu určitých plastových výrobkov na životné prostredie (ďalej len „dokument“ alebo aj „usmernenie“). čítať viac…

 • Vrece za vrecom vyčistíme Pečniansky les, Soví les a Hrabiny

  26.05.2021 - Mesto Bratislava a VÚB Banka pripravili pre verejnosť podujatie zamerané na odstránenie odpadov z prírody s názvom "Vrece za vrecom vyčistíme Pečniansky les, Soví les a Hrabiny." Na projekte sa bude podieľať aj zberová spoločnosť OLO a tím NATUR-PACK, nakoľko vyzbierané odpady sa budú analyzovať. Tím NATUR-PACK sa do aktivity zapojí aj s iniciatívou MIESTA PREČ... čítať viac…

 • Pripravujeme ďalšie odpovede k zálohovému systému

  20.05.2021 - 15. apríla 2021 sme zverejnil na YouTube kanáli NATUR-PACK klientom prvý rozhovor so zástupkyňou Správcu zálohového systému. Reportáž vzbudila u výrobcov veľkú pozornosť a rozprúdila diskusiu. Na prichádzajúce otázky spoločne so Správcom systému budeme odpovedať v ďalšom rozhovore. čítať viac…

 • OZV NATUR-PACK pozýva na konferenciu CIRKULÁRNA EKONOMIKA

  14.05.2021 - NATUR-PACK sa stal súčasťou blížiacej sa online konferencie CIRKULÁRNA EKONOMIKA, ktorá sa uskutoční na platforme Hospodárskych novín. OZV NATUR-PACK bude v diskusii zastupovať riaditeľ Michal Sebíň, ktorý sa bude venovať pozitívnym správam z oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov. Hovoriť bude aj o možnostiach, ako by sa rozšírená zodpovednosť výrobcov dala systémovo zlepšiť. Viac sa dozviete na https://bit.ly/3fh2uH6 čítať viac…

 • Aj Slovensko bude platiť daň z nerecyklovaného odpadu obalových výrobkov.

  12.05.2021 - Dlhšie avizovaná novinka o zavedení dane z nerecyklovaných plastov vychádza z ROZHODNUTIA RADY (EÚ, Euratom) 2020/2053 zo 14. decembra 2020 o systéme vlastných zdrojov Európskej únie a o zrušení rozhodnutia 2014/335/EÚ, Euratom, ktorá nadobudla platnosť 1. januára 2021, a toto rozhodnutie stanovuje pravidlá prideľovania vlastných zdrojov Únie s cieľom zabezpečiť financovanie ročného rozpočtu Únie. čítať viac…