Zoznam zazmluvnených miest a obcí

Zoznam miest a obcí, ktoré sú vo zmluvnom vzťahu s OZV NATUR-PACK, a. s. Aktualizácia k  31.3.2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schématické znázornenie rozsahu pokrytia partnerskými samosprávami OZV NATUR-PACK. Stav k 1.1.2019.