Zoznam zazmluvnených miest a obcí

Zoznam miest a obcí, ktoré sú vo zmluvnom vzťahu s OZV NATUR-PACK, a. s.

 

 

 

 

 

 

 

 

Schematické znázornenie rozsahu pokrytia partnerskými samosprávami OZV NATUR-PACK.