Výročné správy OZV NATUR-PACK

Jedným z materiálov, na základe ktorých si môžete urobiť rýchly prehľad o našich aktivitách pre výrobcov (našich klientov), samosprávy (pre ktoré zabezpečujeme financovanie triedeného zberu) a verejnosť (ktorú vzdelávame) sú aj naše Výročné správy OZV NATUR-PACK.

Aktuálne ich tvoríme nielen vo formáte PDF (nájdete ich nižšie na tejto podstránke), ale aj vo videoverziách, ktoré zverejňujeme na našich YouTube kanáloch NATUR-PACK klientom a NATUR-PACK verejnosti.

Videoverzia Správy o činnosti za rok 2022 z YouTube kanála NATUR-PACK klientom:

 

Videoverzia Správy o činnosti za rok 2021 z YouTube kanála NATUR-PACK klientom:

 

Videoverzia Správy o činnosti za rok 2020 z YouTube kanála NATUR-PACK klientom:

 

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016