Ocenenia

OZV NATUR-PACK, a. s., sa dlhodobo venuje informovaniu a vzdelávaniu verejnosti. Intenzívna spolupráca s mimovládnymi organizáciami a zberovými spoločnosťami vyústila do viacerých unikátnych projektov.

Za naše aktivity v oblasti environmentálneho vzdelávania sme získali viacero prestížnych ocenení (Zlatý mravec 2013, Zlatý mravec 2014, European Business Awards 2014/2015).

Významné ocenenie sme získali aj za osvedčenie v dobrovoľnej Schéme Európskej komisie pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS). Ojedinelosť schémy EMAS na Slovensku prispela k tomu, že NATUR-PACK ako jeden z pionierov v tejto oblasti získal v roku 2015 prvé miesto v Národnej podnikateľskej cene za životné prostredie, a to práve za zapojenie sa do tejto schémy a za napĺňanie jej princípov.

V roku 2021 sme za náš YouTube portál získali prestížne ocenenie VIA BONA Slovakia 2020 a za ten istý projekt sme v roku 2022 získali opäť aj Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie. Koncom roka 2023 sme získali Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie za unikátny projekt "Alchýmia triedenia komunálneho odpadu", ktorý realizujeme v úzkej spolupráci s neziskovou organizáciou INCIEN - Inštitút cirkulárnej ekonomiky a tiež s magistrátom hl. mesta Bratislava a zberovou spoločnosťou OLO.