Ocenenia

OZV NATUR-PACK, a. s., sa dlhodobo venuje informovaniu a vzdelávaniu verejnosti. Intenzívna spolupráca s mimovládnymi organizáciami a zberovými spoločnosťami vyústila do viacerých unikátnych projektov.

Za naše aktivity v oblasti environmentálneho vzdelávania sme získali viacero prestížnych ocenení (Zlatý mravec 2013, Zlatý mravec 2014, European Business Awards 2014/2015).

Významné ocenenie sme získali aj za osvedčenie v dobrovoľnej Schéme Európskej komisie pre environmentálne manažérstvo a audit (EMAS). Ojedinelosť schémy EMAS na Slovensku prispela k tomu, že NATUR-PACK ako jeden z pionierov v tejto oblasti získal v roku 2015 prvé miesto v Národnej podnikateľskej cene za životné prostredie, a to práve za zapojenie sa do tejto schémy a za napĺňanie jej princípov.

V roku 2021 sme za náš YouTube portál získali prestížne ocenenie VIA BONA Slovakia 2020 a za ten istý projekt sme v roku 2022 získali opäť aj Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie.