Štatúty súťaží pre verejnosť

Na tejto stránke zverejňujeme štatúty aktuálnych súťaží a archvív ukončených súťaží, ktoré realizujeme na našich sociálnych sieťach a v spolupráci so školami a partnerskými samosprávami.

Aktuálna súťaž

Archív súťaží