Štatúty súťaží pre verejnosť

SÚŤAŽ 
DEŇ ZEME 2020

 

Pri príležitosti Dňa Zeme (22. 4. 2020) aj v tomto roku vyhlasuje OZV NATUR-PACK kreatívnu súťaž pre základné a materské školy.

Ide v poradí už o piaty ročník súťaže, ktorej cieľom je zamyslieť sa nad predchádzaním vzniku odpadov, ich triedením a recykláciou.

Do súťaže sa môžu zapojiť všetky základné a materské školy v partnerských samosprávach OZV NATUR-PACK. Ich zoznam nájdete TU.

 

Plagát k súťaži vo forme pdf si môžete stiahnuť po kliknutí SEM.


 

Podmienky súťaže:

 

 1. Súťažiť môžu jednotlivci, a to v dvoch kategóriách:
  - základné školy,
  materské školy.
 2. Najlepšie práce v každej kategórii odmeníme nasledovnými cenami:
  - Kategória základné školy: Nádoby na triedený zber odpadu vhodné do školy alebo do domácnosti
  Kategória materské školy: Knižka Branislava Jobusa s názvom Zberný dvor a sada malých nádob na triedený zber odpadu určená na hranie
   
 3. SÚŤAŽNÁ ÚLOHA PRE ZÁKLADNÉ AJ MATERSKÉ ŠKOLY:
  Vyhotov ľubovoľné dielo (kresbu, maľbu, komiks, koláž, úžitkový alebo dekoračný predmet, slohovú prácu, báseň, fotku, video a pod.) na tému triedenia odpadov alebo ich recyklácie či predchádzania vzniku odpadov. Dielo musí spĺňať tieto tri podmienky:
  dielo má vychádzať/má byť inšpirované príbehom PET kajak Projekt
  v diele má byť ľubovoľným spôsobom použitá, zakomponovaná PET fľaša
  dielo má poukazovať na problém odpadov v prírode

4. Príbeh PET kajak Projekt si môžete pozrieť na našom kanáli NATUR-PACK verejnosti prostredníctvom zoznamu videí na túto tému, a to cez tento odkaz: https://is.gd/AjIfxI

5. Dielo je potrebné poslať na mail: sutaz@naturpack.sk.

6. V správe treba uviesť meno a priezvisko osoby, ktorá dielo vyhotovila, ďalej jej vek, triedu a školu.

7. K týmto údajom je tiež potrebné pripojiť podpísaný a naskenovaný/odfotený súhlas zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov dieťaťa za účelom vyhodnotenia súťaže a tiež aj súhlas s tým, že NATUR-PACK, a.s., môže s dielom narábať v rámci svojich vzdelávacích a informačných aktivít a že popri zverejnení diela môže spomenúť krstné meno žiaka, ktorý dielo vyhotovil, jeho vek, triedu a školu (podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679). Vzor súhlasu zákonného zástupcu nájdete po kliknutí SEM.

8. Súťaž trvá do 31. mája 2020.

9. Výsledky súťaže zverejníme do 15. júna 2020 prostredníctvom našej facebookovej stránky www.facebook.com/naturpack.sk/ a tiež aj na našej internetovej stránke www.naturpack.sk.

 

Tešíme sa na aktívnu účasť škôl.

 

Tím NATUR-PACK

 

 

Aktuálna súťaž

Archív súťaží