Štatúty súťaží pre verejnosť

 

Súťaž pri príležitosti analýzy odpadov v Bratislave, ktorú sme realizovali v rámci projektu Chytrý macko

 

Súťažná otázka 1: V ktorom kontajneri sme našli starú i nepoužitú elektroniku? Na výber je čierny, modrý alebo žltý kontajner.

  • Odpoveď napíšte do správy na Facebooku.
  • Zo správnych odpovedí vylosujeme troch z vás, ktorí získajú novú ekoknižku Odpadkový fantóm od Branislava Jobusa.

Bonusová súťažná otázka 2: Kam po správnosti patrí nefunkčná alebo nepotrebná elektronika, ktorú jej majiteľ považuje už za odpad?

  • Kto správne odpovie na súťažnú otázku 1 a správne odpovie aj na bonusovú súťažnú otázku 2, dostane okrem novej ekoknižky Odpadkový fantóm aj knižku Zberný dvor.
  • Súťaž bude prebiehať od 18.8.2021 do 22.8.2021 do 24:00 hod.
  • Výsledky súťaže zverejníme do troch pracovných dní od ukončenia súťaže.
  • Účastníci mladší ako 16 rokov sa môžu do súťaže zapojiť len so súhlasom rodiča, ktorý nám svoj súhlas pošle v správe cez Facebook.
  • Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje, že Facebook nemá voči nemu žiadne záväzky.
  • Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nemá s ním žiaden vzťah.

 

Archív súťaží

Aktuálna súťaž