Štatúty súťaží pre verejnosť

 

AKO byť EKO v roku 2020


1. Napíšte nám odpoveď aspoň na jednu z nasledujúcich otázok a jedného z Vás odmeníme naším pexesom zameraným na komoditu papier, sklo a plast.

2. Otázky:

  • Podarilo sa Vám niečo zmeniť v uplynulom roku v oblasti ochrany životného prostredia, triedenia, recyklácie a predchádzania vzniku odpadov, či už u seba doma, v rodine, v práci alebo vo svojom okolí?
  • Máte nejaké tipy alebo predsavzatia v tejto oblasti do nastávajúceho nového roka 2020?

3. Súťaž trvá od 3.1.2020 do 10.1.2020.

4. Výsledky súťaže uverejníme do 17.1.2020.

5. Účastníci mladší ako 16 rokov sa môžu do súťaže zapojiť len so súhlasom rodiča, ktorý nám svoj súhlas pošle (napr. v správe cez Facebook).

6. Účasťou v súťaži súťažiaci potvrdzuje, že Facebook nemá voči nemu žiadne záväzky.

7. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená Facebookom a nemá s ním žiaden vzťah.

 

Aktuálna súťaž

Archív súťaží