Štatúty súťaží pre verejnosť

ŠTATÚT

JESENNEJ SÚŤAŽE PRE ŠKOLY 2020

 

Podmienky súťaže:

 

 • Súťaž je určená pre školy našich partnerských samospráv. Zoznam obcí, s ktorými je OZV NATUR-PACK, a.s., v zmluvnom vzťahu, nájdete po kliknutí SEM.
 • Súťažiť môžu jednotlivci aj celé triedy, a to v dvoch kategóriách:
  materské školy a 1. stupeň základných škôl,
  2. stupeň základných škôl, stredné školy a gymnáziá.
 • Najlepšie práce v každej kategórii odmeníme nasledovnými cenami:
  Kategória materské školy a 1. stupeň základných škôl: Knižka Branislava Jobusa s názvom Zberný dvor
  Kategória 2. stupeň základných škôl, stredné školy a gymnáziá: Zero Waste Diár 2021
 • SÚŤAŽNÁ ÚLOHA PRE MATERSKÉ ŠKOLY A 1. STUPEŇ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL:
  Vyhotov ľubovoľné dielo (kresbu, maľbu, komiks, koláž, úžitkový alebo dekoračný predmet, slohovú prácu, báseň, fotku, video a pod.) na tému triedenia odpadov alebo ich recyklácie či predchádzania vzniku odpadov.
 • SÚŤAŽNÁ ÚLOHA PRE 2.STUPEŇ ZÁKLADNÝCH ŠKÔL, STREDNÉ ŠKOLY A GYMNÁZIÁ:
  Vytvor video o tom, akým spôsobom predchádzaš vzniku odpadu ty alebo tvoja trieda alebo tvoja rodina či známi.
 • Pri vyhotovení svojho diela sa môžeš inšpirovať našimi videami na kanáli NATUR-PACK verejnosti:
 • Dielo je potrebné poslať na mail: sutaz@naturpack.sk.
 • V správe treba uviesť meno a priezvisko osoby, ktorá dielo vyhotovila, ďalej jej vek, triedu a školu.
 • K týmto údajom je tiež potrebné pripojiť podpísaný a naskenovaný/odfotený súhlas zákonného zástupcu so spracovaním osobných údajov dieťaťa za účelom vyhodnotenia súťaže a tiež aj súhlas s tým, že NATUR-PACK, a.s., môže s dielom narábať v rámci svojich vzdelávacích a informačných aktivít, ako aj na webovej stránke a sociálnych sieťach spoločnosti NATUR-PACK (Facebook, LinkedIN, YouTube, Instagram) a že popri zverejnení diela môže spomenúť krstné meno žiaka, ktorý dielo vyhotovil, jeho vek, triedu a školu (podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679). Vzor súhlasu zákonného zástupcu nájdete po kliknutí SEM.
 • Súťaž trvá od 15.10.2019 do 15.12.2020.
 • Výsledky súťaže zverejníme najneskôr do 15. januára 2021 prostredníctvom našej facebookovej stránky www.facebook.com/naturpack.sk/ a tiež aj na našej internetovej stránke www.naturpack.sk.

 

Tešíme sa na aktívnu účasť škôl.

 

Tím NATUR-PACK

 

 

Archív súťaží

Aktuálna súťaž