Štatúty súťaží pre verejnosť

Na tejto stránke zverejňujeme štatúty aktuálnych súťaží a archvív ukončených súťaží, ktoré realizujeme na našich sociálnych sieťach a v spolupráci so školami a partnerskými samosprávami.

Prieskum o triedení a zálohovaní

Súťaž pri príležitosti Dňa Zeme 2023

Archív súťaží