Alchýmia triedenia komunálneho odpadu

V spolupráci s organizáciou INCIEN (Inštitút cirkulárnej ekonomiky) sme pre verejnosť pripravili unikátny vzdelávací materiál - elektronickú príručku Alchýmia triedenia komunálneho odpadu. Príručka je vytvorená pre všetky kombinácie zberu, s ktorými sa stretávame u našich partnerských samospráv. Materiál je k voľne dispozícii na stiahnutie, voľné šírenie a zdieľanie samosprávami i verejnosťou. Viac o jej vzniku sa dozviete z reportáže na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti.

 

pre obce, ktoré zbierajú samostatne papier, sklo, kovy a spoločne zbierajú plasty a nápojové kartóny (VKM)

pre obce, ktoré zbierajú samostatne papier, sklo, nápojové kartóny (VKM) a spoločne zbierajú plasty a kovy

pre obce, ktoré zbierajú samostatne papier a sklo a spoločne zbierajú plasty, kovy a nápojové kartóny (VKM)

pre obce, ktoré zbierajú samosatatne papier, sklo, plasty a spoločne zbierajú kovy a nápojové kartóny

pre obce, ktoré zbierajú každú komoditu samostatne

Variant C upravený pre mesto Bratislava

Variant C upravený pre mesto Bratislava - verzia ukrajinskom jazyku