Nápojové kartóny

Nápojové kartóny, resp. kompozitné obaly na báze lepenky, sú zložené z viacerých vrstiev/druhov materiálu a v minulosti boli označované aj ako viacvrstvové kombinované materiály (VKM).

Do triedeného zberu nápojových kartónov patria najmä:

  • prázdne nápojové kartóny (obaly od mliečnych výrobkov, džúsov, vína a iných nápojov zložené z vrstiev, tzv. kompozitné obaly, resp. VKM)

Do triedeného zberu nápojových kartónov nepatria:

  • znečistené nápojové kartóny

Ak sa o triedení odpadov chcete dozvetieť viac, sledujte náš YouTube kanál NATUR-PACK verejnosti, kde nájdete množstvo reportáží o správnom triedení i recyklácii odpadov (zoznam videí o triedení a recyklácii odpadov: https://bit.ly/3Q0PfeP).

V neposlednom rade Vám odporúčame stiahnuť si aj najobsiahlejšiu elektronickú príručku o triedení odpadov - Alchýmiu triedenia komunálneho odpadu, ktorú nájdete po kliknutí SEM.

Základné informácie o triedení nápojových kartónov sa dozviete v našej videosérii SPRÁVNA TREFA: