Dokumenty OBCE

Na tejto podstránke sprístupňujeme partnerským obciam NATUR-PACKu dôležité informácie, ktoré odporúčame využiť v rámci obecných webových sídiel, vlastných médií (obecná tlač a pod.), alebo pri komunikácii s verejnosťou.

Dôležité upozornenie!
V zmysle § 81 ods. 7 pís. h) zák. č. 79/2015 Z.z. je obec  povinná zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci. 

Cieľom vyššie uvedenej povinnosti je zlepšiť informovanosť obyvateľov nielen o systéme triedeného zberu v obci, ale o nakladaní so všetkým komunálnym odpadom, ktorý v obci vzniká, keďže nie každý je schopný vyhľadávať si tieto informácie vo VZN obcí a v ich dodatkoch.

Informačný materiál pre obce č. 19 - Alchýmia triedenia komunálneho odpadu (04.10.2019)

Organizácie INCIEN a NATUR-PACK pripravili pre verejnosť unikátnu príručku o odpadoch. Komplexný vzdelávací materiál o triedení a predchdádzaní vzniku odpadov nesie názov odpadová alchýmia komunálneho odpadu.
 

Informačný materiál pre obce č. 18 - Čo je to OZV a ďalšie materiály (23.09.2019)

V priebehu tretieho štvrťroka 2019 OZV NATUR-PACK pripravila pre partnerské samosprávy ďalšie originálne vzdelávacie aktivity na stiahnutie.

 

Informačný materiál pre obce č. 17 - Plagáty Spoločne vytrieďme farebnejší svet (16.09.2019)

V priebehu tretieho štvrťroka 2019 OZV NATUR-PACK pripravila pre partnerské samosprávy ďalšie originálne vzdelávacie aktivity. Okrem zaujímavých reportáží s portálom čierna labuť a pravidelných reportáži YouTube kanálu NATUR-PACK verejnosti môžu partnerské obce NATUR-PACKu a ich školy bez obmedzení využiť ďalšie materiály na stiahnutie.

 

Informačný materiál pre obce č. 16 (18.06.2019)

V priebehu druhého štvrťroka 2019 OZV NATUR-PACK pripravila pre partnerské samosprávy ďalšie originálne vzdelávacie aktivity. Okrem zaujímavých reportáží s portálom čierna labuť a pravidelných reportáži YouTube kanálu NATUR-PACK verejnosti môžu partnerské obce NATUR-PACKu a ich školy bez obmedzení využiť ďalšie materiály na stiahnutie.

 

Informačný materiál pre obce č. 15 (13.03.2019)

V priebehu prvého štvrťroka 2019 OZV NATUR-PACK pripravila pre partnerské samosprávy ďalšie originálne vzdelávacie aktivity. Okrem zaujímavých reportáží s portálmi Čierna labuť a Odpady-portal.sk môžu partnerské obce NATUR-PACKu a ich školy bez obmedzení využiť ďalšie materiály na stiahnutie.

 

Informačný materiál pre obce č. 14 (12.12.2018)

V priebehu štvrtého štvrťroka 2018 pre partnerské samosprávy NATUR-PACK pripravil ďalšie originálne vzdelávacie aktivity. Okrem dvoch reportáží s portálom Čierna labuť partnerské obce NATUR-PACK a ich školy môžu bez ombedzení využiť ďalšie dva materiály na stiahnutie.

 

Informačný materiál pre obce č. 13 (23.10.2018)

OZV NATUR-PACK sprístupnila svojim partnerským samosprávam a ich školám v ucelenej podobe seriál "Nehádžme všetko do jedného vreca", a to v podobe na stiahnutie, na počúvanie, na pozeranie a na zdieľanie z portálu YouTube.

 

Informačný materiál pre obce č. 12 (26.09.2018)

V priebehu tretieho štvrťroka 2018 pre partnerské samosprávy NATUR-PACK pripravil dve nové originálne vzdelávacie aktivity. Prvou je spoločenská hra "Doba rozkladová" a druhou populárno-náučné spracovanie témy SKLO.

 

Informačný materiál pre obce č. 11 (29.06.2018)

V priebehu druhého štvrťroka 2018 pre partnerské samosprávy NATUR-PACK pripravil dve nové originálne vzdelávacie aktivity. Prvou je elektronická verzia vzdelávacieho materiálu pre pedagógov - tzv. Inšpiromat a druhou populárno-náučné spracovanie témy PLASTY.
 

Informačný materiál pre obce č. 10 (26.03.2018)

V priebehu prvého štvrťroka 2018 pre partnerské samosprávy NATUR-PACK pripravil celkom novú webovú stránku. Tá obsahuje úplne nové sekcie s množstvom informácií o triedení a recyklácii odpadov, ako aj nové vzdelávacie materiály na stiahnutie.
 

Informačný materiál pre obce č. 9 (15.12.2017)

NATUR-PACK pripravil pre partnerské samosprávy ďalšie vzdelávacie aktivity. Po úspešnom uvedení animovanej varianty seriálu "Nehádžme všetko do jedného vreca" na filmovom festivale Ekotofilm - Envirofilm, s ktorým putuje po krajských a okresných mestách Slovenska, sprístupňujeme všetky diely aj našim partnerským samosprávam.
 

Informačný materiál pre obce č. 8. (28.09.2017)

NATUR-PACK pripravil pre partnerské samosprávy ďalšie vzdelávacie a informačné aktivity. Na nižšie uvedených linkoch si môžete stiahnuť nový informačný leták "Nehádžme všetko do jedného vreca" a prvý diel z video série "Výzva (nie len) pre šikovných".
 

Informačný materiál pre obce č. 7. (09.06.2017)

NATUR-PACK pripravil pri príležitosti Svetového dňa životného prostrediapre partnerské samosprávy informačný plagátik zameraný na motiváciu občanov k stláčaniu obalových odpadov.
 

Informačný materiál pre obce č. 6. (17.03.2017)

Súťaž ku DŇU ZEME "Dajme odpadu druhú šancu na život" NATUR-PACK pripravil pre základné školy partnerských samospráv kreatívnu súťaž "Dajme odpadu druhú šancu na život".
 

Informačný materiál pre obce č. 5. (06.03.2017)

NATUR-PACK pripravil pre partnerské samosprávy originálnu pomôcku v podobe Príručky k vybraným častiam zákona o odpadoch.Cieľom príručky je pomôcť zamestnancom samospráv zorientovať sa vo všetkých povinnostiach obcí, vyplývajúcich zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
 

Informačný materiál pre obce č. 4. (02.01.2017)

NATUR-PACK pripravil v decembri 2016 pre partnerské samosprávy ďalší originálny vzdelávací materiál. Ide o seriál krátkych vysielaní (každý diel v rozsahu cca 80 sekúnd) zameraných na motiváciu verejnosti k triedeniu komunálneho odpadu, konkrétne odpadu z plastov, papiera, skla a kovov.
 

Informačný materiál pre obce č. 3. (03.10.2016)

Partnerské obce NATUR-PACKu si môžu v nižšie uvedných linkoch stiahnuť informačný plagát pre svoje vývesné plochy, resp. pre vývesné plochy svojich škôl.
 

Informačný materiál pre obce č. 2. (13.09.2016)

V nadväznosti na informačný materiál pre obce č. 1 dopľňame ďalšie online pomôcky. Ide dva druhy bannerov, prvý jednoduchý obrázok (banner č. 1) a druhý vo formáte animovaného giff obrázku (banner č. 2), bannery si môžete skopírovať z nášho webu a použiť na hlavných stránkach obecných/mestských webových sídiel.
 

Informačný materiál pre obce č. 1. (22.07.2016)

NATUR-PACK pre partnerské obce pripravil prvotný informačný materiál a to vo formáte MS Word a PDF a to v dvoch variantoch. Variant 1: ak v obci nie je zavedený triedený zber pre nápojové kartóny (napr. Tetrapak) a variant 2:ak sa nápojové kartóny triedia.