Dokumenty OBCE

Na tejto podstránke sprístupňujeme partnerským obciam NATUR-PACKu dôležité informácie, ktoré odporúčame využiť v rámci obecných webových sídiel, vlastných médií (obecná tlač a pod.), alebo pri komunikácii s verejnosťou.

Dôležité upozornenie!
V zmysle § 81 ods. 7 pís. h) zák. č. 79/2015 Z.z. je obec  povinná zverejniť na svojom webovom sídle podrobný všeobecne zrozumiteľný popis celého systému nakladania s komunálnymi odpadmi vrátane triedeného zberu v obci. 

Cieľom vyššie uvedenej povinnosti je zlepšiť informovanosť obyvateľov nielen o systéme triedeného zberu v obci, ale o nakladaní so všetkým komunálnym odpadom, ktorý v obci vzniká, keďže nie každý je schopný vyhľadávať si tieto informácie vo VZN obcí a v ich dodatkoch.

Informačný materiál pre obce č. 39 - reportáže s NATUR-PACKom (21.06.2022)

V priebehu druhého štvrťroka 2022 tím NATUR-PACK pripravil pre patnerské samosprávy sériu ďalších edukatívnych materiálov vhodných na zdieľanie na webových stránkach a sociálnych sieťach partnerských samospráv.
 

Informačný materiál pre obce č. 38 - štúdia 100 analýz NATUR-PACK (14.04.2022)

Pri príležitosti osláv Dňa Zeme 2022 sme zverejnili štúdiu „100 analýz triedeného zberu komunálnych odpadov“, ktorá je bezplatne k dispozícii na stiahnutie odbornej i laickej verejnosti, ako aj štátnej i verejnej správe.

 

Informačný materiál pre obce č. 37 - reportáže s NATUR-PACKom (25.03.2022)

V priebehu prvého štvrťroka tím NATUR-PACK pripravil pre patnerské samosprávy okrem najobsiahlejšej elektronicke príručky o triedení odpadov (informačný materiál č. 36) sériu ďalších edukatívnych materiálov, vhodných na stiahnutie či zdieľanie.
 

Informačný materiál pre obce č. 36 - Aktualizovaná Alchýmia triedenia komunálneho odpadu (08.02.2022)

V tomto informačnom materiáli Vám prinášame aktualizovanú príručku o odpadoch s názvom Alchýmia triedenia komunálneho odpadu. Ide o aktualizáciu príručky, ktorú sme pre verejnosť pripravili v spolupráci s organizáciou INCIEN v roku 2019, nadväzujúc na pôvodný materiál pre Bratislavu, známy pod názvom Waste For Dummies, ktorého autorkami sú Barbora Nedeľková a Barbora Šablová.

 

Informačný materiál pre obce č. 35 - reportáže na portáli YouTube a vybraných médiách (09.12.2021)

V rámci štvrtého štvrťroka 2021 sme pre partnerské samosprávy pripravili zostavu vzdelávacích a informačných materiálov online formou aj na stiahnutie (PDF). Nájdete v nich naše najnovšie reportáže na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti, reportáže na portáli dobrenoviny.sk, ciernalabut.sk, ako aj zostavu vzdelávacích materiálov na tému elektrozariadení a batérií.

 

Informačný materiál pre obce č. 34 - reportáže na portáli YouTube a vybraných médiách (28.09.2021)

V priebehu tretieho štvrťroka 2021 sme pre partnerské samosprávy pripravili zostavu vzdelávacích a informačných materiálov online formou aj na stiahnutie (PDF). Nájdete v nich naše najnovšie reportáže na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti, reportáže na portáli dobrenoviny.sk, ciernalabut.sk, ako aj zostavu vzdelávacích materiálov na tému Elektrozariadenia a Batérie, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie.

 

Informačný materiál pre obce č. 33 - reportáže na portáli YouTube a vybraných médiách (18.06.2021)

V priebehu druhého štvrťroka 2021 sme pre partnerské samosprávy pripravili zostavu vzdelávacích a informačných materiálov online formou aj na stiahnutie (PDF). Nájdete v nich naše najnovšie reportáže na YouTube kanáli, reportáže na portáli dobrenoviny.sk, ciernalabut.sk, teraz.sk, ako aj zostavu vzdelávacích materiálov na tému Elektrozariadenia a Batérie, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie.

 

 

Informačný materiál pre obce č. 32 - štartujeme seriál SPRÁVNA TREFA (26.03.2021)

V prvom štvrťroku 2021 pokračujeme v tvorbe vzdelávacích videí na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti, kde sme pre rok 2021 spustili nový seriál SPRÁVNA TREFA. Ten bude počas tohto roka postupne vysvetľovať a opakovať pravidlá správneho triedenia všetkých komodít, za ktoré OZV NATUR-PACK nesie zodpovednosť v rámci svojich samospráv. 

 

Informačný materiál pre obce č. 31 - Triedenie odpadov počas Vianoc (video + článok) (14.12.2020)

Správne triediť odpady je potrebné počas celého roka. Práve v období Vianoc je však táto potreba ešte aktuálnejšia, nakoľko kontajnery sa plnia v krátkom čase obrovským množstvom rôznych odpadov, predovšetkým však z papiera a plastov. K tejto téme sme pripravili samostatnú reportáž i článok.

 

Informačný materiál pre obce č. 30 - blog, reportáže na portáli YouTube a Dobré noviny (08.12.2020)

V priebehu štvrtého štvrťroka 2020 sme pre partnerské samosprávy pripravili zostavu vzdelávacích a informačných materiálov online formou. Nájdete v nich náš blog s užitočnými informáciami o triedení a recyklácii elektroodpadov a odpadov z batérií a akumulátorov vrátane podcastu a animovaného videa na túto tému, naše najnovšie reportáže na YouTube kanáli NATUR-PACK verejnosti, ale aj reportáž na portáli Dobré noviny o predchádzaní vzniku odpadov. 

 

Informačný materiál pre obce č. 29 - Aktualizovaná Alchýmia triedenia komunálneho odpadu (09.11.2020)

V tomto informačnom materiáli Vám prinášame aktualizovanú príručku o odpadoch s názvom Alchýmia triedenia komunálneho odpadu. Ide o aktualizáciu príručky, ktorú sme pre verejnosť pripravili v spolupráci s organizáciou INCIEN v roku 2019, nadväzujúc na pôvodný materiál pre Bratislavu, známy pod názvom Waste For Dummies, ktorého autorkami sú Barbora Nedeľková a Barbora Šablová.
 

Informačný materiál pre obce č. 28 - reportáže YouTube a dobrenoviny.sk a PDF na stiahnutie (23.09.2020)

V priebehu tretieho štvrťroka 2020 sme pre partnerské samosprávy pripravili zostavu vzdelávacích a informačných materiálov online formou aj na stiahnutie (PDF). Nájdete v nich naše najnovšie reportáže na YouTube kanáli, novú reportáž na portáli dobrenoviny.sk, ako aj zostavu vzdelávacích materiálov na tému Elektrozariadenia a Batérie, ktoré sú k dispozícii na stiahnutie.

 

Informačný materiál pre obce č. 27 - reportáže portálov Dobré noviny, čierna labuť a YouTube (09.09.2020)

V priebehu tretieho štvrťroka 2020 sme pre partnerské samosprávy pripravili bohatú zostavu vzdelávacích a informačných materiálov. Vytvorili sme ich v spolupráci s portálom dobrenoviny.sk, portálom čiernalabuť.sk, ako aj prostredníctvom nášho YouTube kanála NATUR-PACK verejnosti.

 

Informačný materiál pre obce č. 26 - Výročná správa za rok 2019 (09.07.2020)

Ak chcete vedieť aký bol rok 2019 s tímom NATUR-PACK pozrite si elektronickú verziu našej výročnej správy a dozviete sa o nás veľmi rýchlo všetko podstatné vo vzťahu k samosprávam a verejnosti.

 

Informačný materiál pre obce č. 25 - reportáže portálov Dobré noviny, čierna labuť a YouTube (22.06.2020)

OZV NATUR-PACK pripravila v spolupráci s portálmi dobrenoviny.sk a čiernalabut.sk, ako aj prostredníctvom YouTube kanála NATUR-PACK verejnosti ďalšie aktuálne informačné materiály, ktoré odporúčame sprístupniť verejnosti v partnerských samosprávach.

 

Informačný materiál pre obce č. 24 - YouTube reportáže, Rádio Jemné a materiál na stiahnutie (26.03.2020)

OZV NATUR-PACK pripravila v spolupráci s Rádiom Jemné, s portálom Dobrenoviny.sk, ako aj prostredníctvom YouTube kanála NATUR-PACK verejnosti ďalšie aktuálne informačné materiály, ktoré odporúčame sprístupniť verejnosti v partnerských samosprávach.

 

Informačný materiál pre obce č. 23 - reportáže čierna labuť, Bez napätia a YouTube (05.02.2020)

OZV NATUR-PACK pripravila v spolupráci s portálom čierna labuť, online magazínom Bez napätia, ako aj prostredníctvom YouTube kanála NATUR-PACK verejnosti ďalšie aktuálne informačné materiály, ktoré odporúčame sprístupniť verejnosti v partnerských samosprávach.

 

Informačný materiál pre obce č. 22 - Stláčajte, prosím, OBALY! (18.12.2019)

NATUR-PACK pripravil pre verejnosť a partnerské samosprávy špeciálne predvianočné video, v ktorom upozorňuje na akútnu potrebu stláčať obaly (predovšetkým z papiera, plastov, plechoviek a nápojových kartónov) pri ich triedení.

 

Informačný materiál pre obce č. 21 - portál www.triedenieodpadu.sk (12.12.2019)

V tomto informačnom materiáli nájdete informácie o vzdelávacom portáli www.triedenieodpadu.sk, výber reportáží NATUR-PACK, ako aj ďalšie materiály na stiahnutie.

 

Informačný materiál pre obce č. 20 - Seriál Dobrá rada - na počúvanie (24.10.2019)

V tomto informačnom materiáli nájdete 5-dielny seriál o triedení odpadov na počúvanie.

 

Informačný materiál pre obce č. 19 - Alchýmia triedenia komunálneho odpadu (04.10.2019)

Organizácie INCIEN a NATUR-PACK pripravili pre verejnosť unikátnu príručku o odpadoch. Komplexný vzdelávací materiál o triedení a predchdádzaní vzniku odpadov nesie názov odpadová alchýmia komunálneho odpadu.
 

Informačný materiál pre obce č. 18 - Čo je to OZV a ďalšie materiály (23.09.2019)

V priebehu tretieho štvrťroka 2019 OZV NATUR-PACK pripravila pre partnerské samosprávy ďalšie originálne vzdelávacie aktivity na stiahnutie.

 

Informačný materiál pre obce č. 17 - Plagáty Spoločne vytrieďme farebnejší svet (16.09.2019)

V priebehu tretieho štvrťroka 2019 OZV NATUR-PACK pripravila pre partnerské samosprávy ďalšie originálne vzdelávacie aktivity. Okrem zaujímavých reportáží s portálom čierna labuť a pravidelných reportáži YouTube kanálu NATUR-PACK verejnosti môžu partnerské obce NATUR-PACKu a ich školy bez obmedzení využiť ďalšie materiály na stiahnutie.

 

Informačný materiál pre obce č. 16 - Reportáže na témy triedenia a recyklácie odpadov (18.06.2019)

V priebehu druhého štvrťroka 2019 OZV NATUR-PACK pripravila pre partnerské samosprávy ďalšie originálne vzdelávacie aktivity. Okrem zaujímavých reportáží s portálom čierna labuť a pravidelných reportáži YouTube kanálu NATUR-PACK verejnosti môžu partnerské obce NATUR-PACKu a ich školy bez obmedzení využiť ďalšie materiály na stiahnutie.

 

Informačný materiál pre obce č. 15 - Reportáže o triedení odpadov a článok PAPIER (13.03.2019)

V priebehu prvého štvrťroka 2019 OZV NATUR-PACK pripravila pre partnerské samosprávy ďalšie originálne vzdelávacie aktivity. Okrem zaujímavých reportáží s portálmi Čierna labuť a Odpady-portal.sk môžu partnerské obce NATUR-PACKu a ich školy bez obmedzení využiť ďalšie materiály na stiahnutie.

 

Informačný materiál pre obce č. 14 - Reportáže portálu čierna labuť (12.12.2018)

V priebehu štvrtého štvrťroka 2018 pre partnerské samosprávy NATUR-PACK pripravil ďalšie originálne vzdelávacie aktivity. Okrem dvoch reportáží s portálom Čierna labuť partnerské obce NATUR-PACK a ich školy môžu bez ombedzení využiť ďalšie dva materiály na stiahnutie.

 

Informačný materiál pre obce č. 13 - Seriál Nehádžme všetko do jedného vreca (varianty) (23.10.2018)

OZV NATUR-PACK sprístupnila svojim partnerským samosprávam a ich školám v ucelenej podobe seriál "Nehádžme všetko do jedného vreca", a to v podobe na stiahnutie, na počúvanie, na pozeranie a na zdieľanie z portálu YouTube.

 

Informačný materiál pre obce č. 12 - Doba rozkladová a populárno-náučný článok SKLO (26.09.2018)

V priebehu tretieho štvrťroka 2018 pre partnerské samosprávy NATUR-PACK pripravil dve nové originálne vzdelávacie aktivity. Prvou je spoločenská hra "Doba rozkladová" a druhou populárno-náučné spracovanie témy SKLO.

 

Informačný materiál pre obce č. 11 (29.06.2018)

V priebehu druhého štvrťroka 2018 pre partnerské samosprávy NATUR-PACK pripravil dve nové originálne vzdelávacie aktivity. Prvou je elektronická verzia vzdelávacieho materiálu pre pedagógov - tzv. Inšpiromat a druhou populárno-náučné spracovanie témy PLASTY.
 

Informačný materiál pre obce č. 10 (26.03.2018)

V priebehu prvého štvrťroka 2018 pre partnerské samosprávy NATUR-PACK pripravil celkom novú webovú stránku. Tá obsahuje úplne nové sekcie s množstvom informácií o triedení a recyklácii odpadov, ako aj nové vzdelávacie materiály na stiahnutie.
 

Informačný materiál pre obce č. 9 (15.12.2017)

NATUR-PACK pripravil pre partnerské samosprávy ďalšie vzdelávacie aktivity. Po úspešnom uvedení animovanej varianty seriálu "Nehádžme všetko do jedného vreca" na filmovom festivale Ekotofilm - Envirofilm, s ktorým putuje po krajských a okresných mestách Slovenska, sprístupňujeme všetky diely aj našim partnerským samosprávam.
 

Informačný materiál pre obce č. 8. (28.09.2017)

NATUR-PACK pripravil pre partnerské samosprávy ďalšie vzdelávacie a informačné aktivity. Na nižšie uvedených linkoch si môžete stiahnuť nový informačný leták "Nehádžme všetko do jedného vreca" a prvý diel z video série "Výzva (nie len) pre šikovných".
 

Informačný materiál pre obce č. 7. (09.06.2017)

NATUR-PACK pripravil pri príležitosti Svetového dňa životného prostrediapre partnerské samosprávy informačný plagátik zameraný na motiváciu občanov k stláčaniu obalových odpadov.
 

Informačný materiál pre obce č. 6. (17.03.2017)

Súťaž ku DŇU ZEME "Dajme odpadu druhú šancu na život" NATUR-PACK pripravil pre základné školy partnerských samospráv kreatívnu súťaž "Dajme odpadu druhú šancu na život".
 

Informačný materiál pre obce č. 5. (06.03.2017)

NATUR-PACK pripravil pre partnerské samosprávy originálnu pomôcku v podobe Príručky k vybraným častiam zákona o odpadoch.Cieľom príručky je pomôcť zamestnancom samospráv zorientovať sa vo všetkých povinnostiach obcí, vyplývajúcich zo zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch.
 

Informačný materiál pre obce č. 4. (02.01.2017)

NATUR-PACK pripravil v decembri 2016 pre partnerské samosprávy ďalší originálny vzdelávací materiál. Ide o seriál krátkych vysielaní (každý diel v rozsahu cca 80 sekúnd) zameraných na motiváciu verejnosti k triedeniu komunálneho odpadu, konkrétne odpadu z plastov, papiera, skla a kovov.
 

Informačný materiál pre obce č. 3. (03.10.2016)

Partnerské obce NATUR-PACKu si môžu v nižšie uvedných linkoch stiahnuť informačný plagát pre svoje vývesné plochy, resp. pre vývesné plochy svojich škôl.
 

Informačný materiál pre obce č. 2. (13.09.2016)

V nadväznosti na informačný materiál pre obce č. 1 dopľňame ďalšie online pomôcky. Ide dva druhy bannerov, prvý jednoduchý obrázok (banner č. 1) a druhý vo formáte animovaného giff obrázku (banner č. 2), bannery si môžete skopírovať z nášho webu a použiť na hlavných stránkach obecných/mestských webových sídiel.
 

Informačný materiál pre obce č. 1. (22.07.2016)

NATUR-PACK pre partnerské obce pripravil prvotný informačný materiál a to vo formáte MS Word a PDF a to v dvoch variantoch. Variant 1: ak v obci nie je zavedený triedený zber pre nápojové kartóny (napr. Tetrapak) a variant 2:ak sa nápojové kartóny triedia.