Bratislava - centrála

Kontakty pre klientov:

Ing. Romana Kánová
manažérka obchodného oddelenia
Mobil: +421 - 918 675 732
E-Mail: kanova@naturpack.sk

Asistent kontakt: asistentba@naturpack.sk 

Ing. Marián Tomko
Key account manager
Mobil: +421 - 905 697 834
E-Mail: tomko@naturpack.sk

 

Kontakty pre obce a zberové spoločnosti:

Ing. Mária Bonková
riaditeľka komoditného oddelenia

Mobil: +421 - 915 985 649
E-Mail: bonkova@naturpack.sk 

Kontakty na sekretariát centrály NATUR-PACK:

NATUR-PACK, a.s.
Bajkalská 25
821 01 Bratislava
SLOVAKIA


IČO: 35979798
DIČ: 2022130374
IČ DPH: SK2022130374

Fax: +421-2-700 21 225
GPS: 48°09'07.3332"N, 017°08'57.6888"E

E-Mail: office@naturpack.sk

E-Mail pre potreby elektronickej fakturácie: 

Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu BA I, odd.: Sa,vl. č. 3815/B