Vzdelávacie aktivity NATUR-PACK

NATUR-PACK sa informovaniu a vzdelávaniu verejnosti venuje dlhodobo, prakticky už od svojho založenia v roku 2006. Intenzívne spolupracujeme predovšetkým s etablovanými mimovládnymi organizáciami (napr. INCIEN, ŽIVICA, DAPHNE), ale aj s mladými organizáciami, ktoré založili špičkoví lektori (Odváž(e)ne, Deti čistej Zeme), s partnerskými zberovými spoločnosťami (napr. OLO, KOSIT, Brandtner Poprad, Technické služby mesta Prešov a pod.), ako aj s ďalšími organizáciami a jednotlivcami, prostredníctvom ktorých zabezpečujeme zážitkové ekovýchovné programy.

Okrem nižšie uvedeného výberu vzdelávacích aktivít NATUR-PACK pre partnerské samosprávy zriadil samostatnú sekciu NA STIAHNUTIE, podsekciu DOKUMENTY OBCE, kde partnerské samosprávy môžu získať materiály pre svoje potreby v elektronickej podobe.

Príklady vzdelávacích aktivít NATUR-PACK

Lokálne a regionálne vzdelávacie aktivity 

Zážitková ekovýchova inštitútu DAPHNE v materských a základných školách

 

Centrum environmentálnej výchovy KOSIT v meste Košice

 

Zážitková ekovýchova na obecných podujatiach, napr. orignálny program Zberný dvor

 

Celoslovenské vzdelávacie aktivity a projekty

  • YouTube kanál NATUR-PACK verejnosti

 

Partnerstvo s portálom čierna labuť

  • Sledujte odpadárske témy a zaujímavosti na portáli www.ciernalabut.sk v rubrike ENVIRO.

Vzdelávací portál Garbage Gobblers

 

Vzdelávací portál Triedenie odpadu