Elektrozariadenia

Ektroodpady nepatria do prírody ani do zmesového kontajnera, taktiež sa nezbierajú tradičným spôsobom „farebnými“ kontajnermi, ale na tzv. miestach spätného zberu.

V prípade malých elektrospotrebičov (do 25 cm), sú takýmito miestami spätného zberu predajne elektrozariadení, ktoré ich musia od spotrebiteľov prevziať bezplatne a bez povinnosti zakúpenia nových výrobkov .

Nádoby na batérie a drobný elektroodpad sú tiež umiestnené v rôznych inštitúciách: na poštách, v úradoch, v školách, v administratívnych budovách a dokonca špeciálne kontajnery pre tieto druhy odpadov sú už aj v uliciach našich miest a obcí.

Väčšie spotrebiče (napr. práčka, chladnička, TV prijímač) sa odovzdávajú buď výmenou pri kúpe nového spotrebiča priamo v predajni, alebo bezplatným odovzdaním na zbernom dvore vo vašej obci alebo meste. Pri všetkých alternatívach je zabezpečená ich ďalšia cesta na recykláciu.

Triedením elektroodpadov a batérií chránime primárne zdroje surovín a naše životné prostredie. 

Ak sa o triedení odpadov chcete dozvetieť viac, sledujte náš YouTube kanál NATUR-PACK verejnosti, kde nájdete množstvo reportáží o správnom triedení i recyklácii odpadov (zoznam videí o triedení a recyklácii odpadov: https://bit.ly/3Q0PfeP).

V neposlednom rade Vám odporúčame stiahnuť si aj najobsiahlejšiu elektronickú príručku o triedení odpadov - Alchýmiu triedenia komunálneho odpadu, ktorú nájdete po kliknutí SEM.

Video o recyklácii elektroodpadov si môžete pozrieť tu: